tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Tướng đàn ông khắc con

Cập nhật : 05/07/2014
Lông Mày La hán Ø Lông Mày chữ Bát Ø Lông Mày hoa cái Ø Ngoạ tàm thấp tối Ø Lông Mày nghển lên Ø Lông Mày thưa, Tóc mai thưa. Ø Mắt hãm thành hố Ø Con ngươi vàng

Tướng đàn ông khắc con

Ø     Đầu lớn, mặt nhọn

Ø     Đầu nhọn, trán lép.

Ø     Trán hoa cái

Ø     Trên trán ba lằn

Ø     Trán cao, má lép.

Ø     Lông Mày La hán

Ø     Lông Mày chữ Bát

Ø     Lông Mày hoa cái

Ø     Ngoạ tàm thấp tối

Ø     Lông Mày nghển lên

Ø     Lông Mày thưa, Tóc mai thưa.

Ø     Mắt hãm thành hố

Ø     Con ngươi vàng

Ø     Tóc đỏ

Ø     Mắt rắn, da rắn

Ø     Mắt ngựa, ngươi rồng

Ø     Mắt chuột, ngươi trĩ

Ø     Dưới Mắt mọc lông.

Ø     Mũi Khoảng khoảng

Ø     Mũi sư tử

Ø     Mũi như ngọn núi đứng mình

Ø     Sơn căn gãy đứt

Ø     Trên Mũi lằn ngang

Ø     Đầu Mũi phá khuyết.

Ø     Miệng Lôi công

Ø     Góc Miệng nhiều lằn.

Ø     Trên Môi không lằn.

Ø     Nhân trung cạn và ngắn

Ø     Nhân trung phẳng đầy

Ø     Nhân trung xế nghiêng.

Ø     Rìa má chim ưng

Ø     Rìa má hồ tôn.

Ø     Một gò má mọc nơi mặt.

Ø     Râu chia đuôi én

Ø     Râu thẳng không vướng

Ø     Râu nhiều, không Tóc.

Ø     Tai không luân quách.

Ø     Sắc mặt như phấn

Ø     Mặt như da quýt

Ø     Mặt toàn lằn găn

Ø     Mặt không màu vẻ.

Ø     Thịt nặng như bùn

Ø     Thịt nổi lại nhuyễn

Ø     Thịt nổi như bùn

Ø     Thịt trơn như bông

Ø     Thịt nhiều, xương yếu

Ø     Toàn thân thịt lạnh

Ø     Huyết da khô sém.

Ø     Xương Tay tròn

Ø     Xương lạnh, tinh buốt.

Ø     Đầu vú trắng mà nhỏ

Ø     Đầu vú chẳng dậy.

Ø     Trên dương không lông

Ø     Lông dương mọc nghịch

Ø     Dương nang không lằn.

Ø     Tiếng như lang hổ

Ø     Tiếng như chẻ tre.

Ø     Tam quan không có mạch

Ø     Mạch huyết con thận chẳng dậy.

Ø     Mình như hình rắn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®