tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Đàn bà có bốn nết hay, ắt sinh quí tử

Cập nhật : 05/07/2014
Xảy gặp việc chẳng kinh, chẳng mừng và hay tôn kính ü Bớt ăn bớt uống.

          Đàn bà có bốn nết hay, ắt sinh quí tử

 

ü    Ngày thường chẳng tranh cạnh với người

ü    Gặp khổ nạn chẳng nói ra lời oán hận

ü    Xảy gặp việc chẳng kinh, chẳng mừng và hay tôn kính

ü    Bớt ăn bớt uống.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®