tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Âm mao của đàn bà chủ về sang hèn thế nào ?

Cập nhật : 05/07/2014
Còn như cứng, hay là rối như cỏ là tướng đàn bà hèn hạ. · Âm mao mọc sớm là tướng yểu, mọc muộn là tướng dâm, cứ mọc vào trông vòng ba bảy hai mươi mốt tuổi mới hay.

           Âm mao của đàn bà chủ về sang hèn thế nào ?

·        Phàm âm mao nên dài mà vàng và nhuyễn, là tướng sang.

·        Đời xưa âm mao của Lã thái hậu triều Hán dài một thước 8 tấc, sợi nào cũng vàng như Sắc kim, cuốn Tại trên âm, lấy Tay vuốt ra thì dài quá gối, buông Tay ra thì liền xoắn lại, gọi là chỉ vàng miến âm, cho nên làm nên cực phẩm, phú quí, vả cũng là tướng đa dâm.

·        Nếu dài nhưng đen và thẳng, là tướng đàn bà gian sát, dầu sang cũng chẳng được lâu.

·        Còn như cứng, hay là rối như cỏ là tướng đàn bà hèn hạ.

·        Âm mao mọc sớm là tướng yểu, mọc muộn là tướng dâm, cứ mọc vào trông vòng ba bảy hai mươi mốt tuổi mới hay.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®