tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Xem huyết khí của đàn bà ở chỗ nào ?

Cập nhật : 05/07/2014
Da sáng thì huyết nhuận, da hồng thì huyết khô, da vàng thì huyết đục, da đỏ thì huyết suy, da trắng thì huyết trệ.

       Xem huyết khí của đàn bà ở chỗ nào ?

·        Phàm đàn bà lấy huyết làm chủ, da là chỗ đỗ của huyết, huyết là cái gốc của da, xem da có thể biết được huyết suy hay là huyết vượng.

·        Da sáng thì huyết nhuận, da hồng thì huyết khô, da vàng thì huyết đục, da đỏ thì huyết suy, da trắng thì huyết trệ.

·        Hễ huyết đục là tướng hèn, huyết suy là tướng dâm, huyết trệ là tướng yểu. Cho nên huyết nên tươi sáng, trong ngoài nhuận Sắc thì là quý.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®