tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Đàn bà mặt có sát tinh, thương chồng, khắc con là thế nào ?

Cập nhật : 05/07/2014
Mặt lớn, Miệng nhỏ là hai sát trên Mũi mọc lằn là ba sát § Tai lật lại không có vòng là bốn sát, § Mặt cực đẹp như Sắc bạc là năm sát, § Lông mi đen không xem được là sáu sát, Con ngươi, lớn Lông Mày thô, là bảy sát.

      Đàn bà mặt có sát tinh, thương chồng, khắc con là thế nào ?

§        Lã Động Tân nói: "Đàn bà có bảy tướng sát:

§        Đàn bà đẹp con ngươi vàng là một sát

§        Mặt lớn, Miệng nhỏ là hai sát trên Mũi mọc lằn là ba sát

§        Tai lật lại không có vòng là bốn sát,

§        Mặt cực đẹp như Sắc bạc là năm sát,

§        Lông mi đen không xem được là sáu sát, Con ngươi, lớn Lông Mày thô, là bảy sát.

§        Như ngọ quan đều tốt, một khuôn mặt không khuyết thiếu, mà phạm những tướng ấy cũng chủ sát chống.

§        Sách nói rằng: "Má tựa bông đào, mặt như Sắc bạc, tưởng là tướng tốt, dè đâu sát chồng hại con, chém cha cái số Đào hoa, chỉ ở nơi đường hoa phố liễu (làm đĩ, đi hát) là tốt !".

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®