tư vấn bao la vạn sự

Tướng Pháp bí truyền

Tướng đàn bà lúc có thai

Cập nhật : 05/07/2014
Cho nên đàn bà nơi mặt Sắc vàng, thì lúc hoài thai ắt được yên khang. Lúc có thai, Bàn tay tả xanh hồng thì sinh trai Bàn tay hữu xanh hồng thì sinh gái. Sáng tươi thì sinh sản dễ, khô khan thì sinh sản khó.

   Tướng đàn bà lúc có thai

·   Sách Thần tướng Thiết quan đao nói rằng: "Đàn bà Tai tả dày, trước sinh con trai, Tai hữu dày, trước sinh con gái, một Tai to, một Tai nhỏ, con phải ăn sữa hai mẹ".

·   Sách Liễu trang Thần tướng nói: Phàm đàn bà có thai, tới kỳ sắp sinh, thứ nhất Mệnh môn nên hồng tía, thứ nhì hai Mắt nên sáng sủa tinh tú, thứ ba Mắt nên có bóng trắng, thứ tư tiếng nói nên trong óng, mới mừng được thuận tiện mà sinh mẹ tròn, con vuông, lợi ích nên người.

·   Thứ nhất kỵ Mệnh môn Thiên đình khởi Sắc tối, thứ nhì kỵ mặt nhiều bóng xanh, vả tối như sương mù thứ ba kỵ Môi xanh, góc Miệng tối, thứ tư kỵ tiếng nói giọng ú ớ, Mắt không có thần, chỉ phạm một cái, lúc sinh sẽ có Tai ách và phần nhiều chỉ sinh con gái.

·   Phàm ngày xổ con, xem trong Tay hữu, có thế biết được huyết trong mình thể nào, phải lấy lòng Bàn tay làm chủ, hể hồng hết cả thì xổ liền và sinh con trai như trắng xanh hết cả thì sinh con gái, nếu hai Sắc tối hết và nặng e khó đẻ và có tổn hại.

·   Bóng vàng nặng, thì chỉ toàn được mẹ, chẳng toàn được con, bóng trắng thì chỉ toàn con, chẳng toàn mẹ, đen tối, xanh, vàng thì mẹ con đều khó toàn".

·   Sách Thần tướng Thiết quan đào nói: "Đàn bà mặt đỏ đen, biết chắc là lúc sinh sản có Tai ách, Môi chẳng che kín Răng, trong lúc sinh sản rắc rối nhiều chuyện.

·   Cho nên đàn bà nơi mặt Sắc vàng, thì lúc hoài thai ắt được yên khang. Lúc có thai, Bàn tay tả xanh hồng thì sinh trai Bàn tay hữu xanh hồng thì sinh gái. Sáng tươi thì sinh sản dễ, khô khan thì sinh sản khó.

·   Lúc đi, gót tả động trước thì sinh con trái, gót hữu động trước thì sinh con gái. Lúc ngó lại phần tà, hữu cũng hiệu triệu sinh trai, gái như vậy. Nơi mặt hễ Tam dương (Thái dương, Trung dương, Thiếu dương) Sắc sinh thì sinh trai, tam âm (Thái, Trung, Thiếu) Sắc hồng thì sinh gái.

·   Đàn bà béo quá, phần nhiều là tướng không con, gầy quá hay là cao quá, phần nhiều là tướng khắc con.

·   Đàn bà Mắt lộ, Răng lộ, Môi hớt là tướng sinh sản có Tai ách.

·   Trong Bàn tay vị Chấn đen cũng vậy.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®