tư vấn bao la vạn sự

Trang thông tin Liệt Sĩ

Một số thông tin Liệt Sĩ tại Nghệ An

Cập nhật : 05/07/2014
Một số thông tin Liệt Sĩ tại Nghệ An
Liệt sĩ Quê quán
Hồ Kim Ngâm Quỳnh Hậu - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Nguyễn Văn Minh Quỳnh Hậu - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Phan Xuân Thâm Diễn Nguyên - Diễn Châu - Nghệ An
Hoàng Dăng Lưu Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An
Trần Đức Huân Thanh Lâm - Thanh Chương - Nghệ An
Đậu Trọng Khoa Thanh Tường - Thanh Chương - Nghệ An
Nguyễn Sơn Hùng Thị Trấn - Nam Đàn - Nghệ An
Trần Văn Ngạn Lăng Thành - Yên Thành - Nghệ An
Trần văn Khư Quỳnh phươngq - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Dương Văn Toản Long Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
Phạm Văn Tuyên Diễn Viên - Diễn Châu - Nghệ An
Nguyễn Xuân Hạ Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An
Lê Ba Hùng Tiến - Nam Đàn - Nghệ An
Phạm Nguyên - - Nghệ An
nguyễn đ sơn - - Nghệ An
Trịnh Ngọc Thìn Diễn Hồng - Diễn Châu - Nghệ An
Phạm Văn Pha N Dương - N Trực - Nam Hà
Đậu Khắc Bảo Hương Yên - Hưng Nguyên - Nghệ An
Nguyễn Công Khê Phú Lương - Tiên Hưng - Thái Bình
Phạm Văn Mão Quỳnh Hội - Quỳnh Phú - Thái Bình
Liệt sĩ Quê quán
Mai Quốc Đức Trực Huần - Trực Ninh - Nam Hà
Nguyễn Văn Lục Hùng Tiến - Nam Đàn - Nghệ An
Võ Thị Tứ - Hưng Nguyên - Nghệ An
Phan Văn Hồng Thanh Hương - Thanh Chương - Nghệ An
Lê Đăng Thái Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Trần Ánh Sáng Nam Tân - Nam Đàn - Nghệ An
Phạm Kim Trân Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An
Nguyễn Đức Lâm - Thanh Chương - Nghệ An
Nguyễn V Hạnh TT. Đô Lương - Đô Lương - Nghệ An
Hồ Đức Thứ Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Nguyễn Văn Tuệ Thanh Lĩnh - Thanh Chương - Nghệ An
Lê Xuân Kèm Thọ Xuân - Thanh Hoá
Nguyễn Đức Tuế - Nam Đàn - Nghệ An
Đ/c Tá - Hưng Nguyên - Nghệ An
Đặng Xuân Hệ Ninh Thành - Gia Khánh - Ninh Bình
Hà Duyên Sơn Xuân Lai - Thọ Xuân - Thanh Hóa
Nguyễn Linh Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An
Phạm Văn Ba Diễn Xuân - Diễn Châu - Nghệ An
Nguyễn Như Thiết Vĩnh Khúc - Vĩnh Giang - Hưng Yên
Lê Quốc Huy Tế Tân - Nông Cống - Thanh Hóa
Liệt sĩ Quê quán
Đậu Minh Tư Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An
Nguyễn Văn Huê Thọ Dân - Thọ Xuân - Thanh Hóa
Đoàn Văn Hòa Thanh Hòa - Thanh Chương - Nghệ An
Vũ Hồng Tiến Đô Thành - Yên Thành - Nghệ An
Võ Văn Ngoạn - Diễn Châu - Nghệ An
Trần Văn Tiến Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
Nguyễn Văn Hớn Sơn Thành - Yên Thành - Nghệ An
Lưu Quốc Chương Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Nguyễn Văn Chương Nam Kim - Nam Đàn - Nghệ An
Trần Văn Phủ Thanh Lâm - Thanh Chương - Nghệ An
Trần Bá Chấn N Đoàn - P. Đoàn - Hưng Yên
Phạm Ngọc Đinh P. Nghi Hải - TX. Cửa Lò - Nghệ An
Đỗ Thành Lãm - - Nghệ An
Nguyễn Viết Quyền Xuân Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Nguyễn Văn Khôi Hưng Lam - Hưng Nguyên - Nghệ An
Cao Thanh Cát Diễn Liên - Diễn Châu - Nghệ An
Nguyễn Quốc Anh  
Nguyễn Công Cư Thiên Nguyên - Thanh Hoá
Nguyễn Văn Thành Hưng Thái - Hưng Nguyên - Nghệ An
Trần Văn Nhự Tế Lợi - Nông Cống - Thanh Hóa
Liệt sĩ Quê quán
Nguyễn Văn Quế Ngọc Long - Văn Yên - Hải Hưng
Trần Thanh Hưng Nghi Hương - TX. Cửa Lò - Nghệ An
Đoàn Văn Ba - Hưng Nguyên - Nghệ An
Nguyễn Văn Cần Thanh Giang - Thanh Chương - Nghệ An
Bùi Xuân Thọ  
Trần Ngọc Nhu Nghi Công - Nghi Lộc - Nghệ An
Nguyễn Đình Phương Nghi Hoà - Nghi Lộc - Nghệ An
Nguyễn Hữu Phú Khai Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
Nguyễn Văn Tuấn Ngọc Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Nguyễn Văn Tuyên Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Võ Trong Đồng - - Nghệ An
Nguyễn Văn Chương Diễn Nguyên - Diễn Châu - Nghệ An
Dương Công Điệp Quỳnh Trang - Quỳnh Côi - Thái Bình
Trần Đình Hoàng Thanh Khai - Thanh Chương - Nghệ An
Hoàng Đình Hường Nghi Hưng - Nghi Lộc - Nghệ An
Trần Văn Huyên Hợp Thành - Yên Thành - Nghệ An
Lê Đức Thân Nghĩa Tiến - Nghĩa Đàn - Nghệ An
Hoàng Mạnh Tiến Phúc Hòa - Tân Yên - Hà Bắc
Trần Văn Đàm Nghi Phú - TP. Vinh - Nghệ An
Nguyễn Quang Sơn Nam Lĩnh - Nam Đàn - Nghệ An
Liệt sĩ Quê quán
Lê Văn Biểu Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An
Vũ Hồng Trường Vĩnh Thành - Yên Thành - Nghệ An
Lê Mậu Nam Hoàng Lý - Hoàng Hoá - Thanh Hoá
Thái Hữu Lộc Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An
Trần Thanh Tâm Ngô Quyền - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Lương Văn Vịnh Nạ Dí - Như Cống - Phú Lương - Bắc Thái
Nguyễn Văn Trang Ninh Hồng - Ninh Giang - Hải Dương
Nguyễn Sỹ Đắc Nghi Kiều - Nghi Lộc - Nghệ An
Lữ Thanh Hà Tiên Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ An
Nguyễn Khải Tân Nghi Công Bắc - Nghi Lộc - Nghệ An
Bùi Du Thịnh Thành - Yên Thành - Nghệ An
Phạm Châu Xường Hưng Nhân - Hưng Nguyên - Nghệ An
Trần Công Liên Đà Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Bùi Đình Quầy Thái Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Phạm Đồng Mậu Sơn Lệ - Hương Sơn - Nghệ An
Nguyễn Trung KIên  
Phan Viết Ngũ Khối 5 - Vinh - Nghệ An
Chu Văn Tùng Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An
Nguyễn Văn Chân Nam tân - Nam Đàn - Nghệ An
Đặng Bá Tương Nghi Thạch - Nghi Lộc - Nghệ An
Liệt sĩ Quê quán
Nguyễn Hồng Linh Thanh Lương - Thanh Chương - Nghệ An
Xèn Văn Toán Nhân Thành - Yên Thành - Nghệ An
Hoàng Ngọc Vinh Thịnh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Phạm Văn Hải Đông Hợp - Đông Quan - Thái Bình
Lê Văn Hảo Đường Lâm - Tùng Thiệu - Hà Tây
Nguyễn Văn Trọng Thanh An - Thanh Chương - Nghệ An
Chu Văn Tý Lạng Sơn - Anh Sơn - Nghệ An
Lữ Xuân Tình Kim Đa - Tương Dương - Nghệ An
Bùi Quang Địch Quỳnh Long - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Nguyễn Đình Mộc Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An
Nguyễn Đình Phấn TT. Hưng Nguyên - Hưng Nguyên - Nghệ An
Cao Xuân Tiêu Hùng Tiến - Nam Đàn - Nghệ An
Nguyễn Thọ Châu Nam Thành - Yên Thành - Nghệ An
Trần Văn Lai P. Bến Thủy - TP. Vinh - Nghệ An
Nguyễn Văn Nhất - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Nguyễn Văn Phùng Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An
Nguyễn Văn Công - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Lê Kim Ngân Đại Thành - Yên Thành - Nghệ An
Lê Văn Vinh Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Phan Văn Dũng Thanh Xuân - Thanh Chương - Nghệ An
Liệt sĩ Quê quán
Nguyễn Trọng Ấn  
Trần Văn Nam Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An
Đàm Thanh Phương Quỳnh Thọ - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Võ Trọng Hoan Hưng Xuân- Hưng Nguyên - Nghệ An
Bùi Sỹ Thanh Quảng Tân - Quảng Xương - Thanh Hoá
Phan Đình Hạng Quỳnh Xuân - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Nguyễn Kim Thấu Quang Thành - Yên Thành - Nghệ An
Tăng Minh Tiên Phú Tiến - Thái Ninh - Thái Bình
Lê Ngọc Phương Hưng Lợi - Hưng Nguyên - Nghệ An
Phạm Xuân Lâm Nam Kim - Nam Đàn - Nghệ An
Nguyễn Hiến Quỳnh Hậu - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Nguyễn Xuân Điển Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An
Nguyễn Đình ứng Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An
Nguyễn Đình Cư - Đô Lương - Nghệ An
Võ Ngọc Châu Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Lê Đình Thiệu - Nghi Lộc - Nghệ An
Nguyễn ái Hữu Nghi Hợp - Nghi Lộc - Nghệ An
Vi Xuân Nghĩa Luân Mai - Tương Dương - Nghệ An
Trương Văn Xuyến Hạ Sơn - Quỳ Hợp - Nghệ An
Lê Văn Thông Châu Quang - Quỳ Hợp - Nghệ An
Liệt sĩ Quê quán
Phan Tín Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Trần Thị Lan Nam Tân - Nam Đàn - Nghệ An
Trịnh Đình Nhạ Hưng Lộc - TP. Vinh - Nghệ An
Nguyễn Hữu Thấu Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An
Ngô Xuân Cừ Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng
Tạo  
Ngô Vân Hưng Thái - Hưng Nguyên - Nghệ An
Nguyễn Bá Da Diển Hưng - Diễn Châu - Nghệ An
Hoàng Văn Tiến Cẩm Tra - H. Châu - Vĩnh Phú
Trần Văn Giai Diễn Thắng - Diễn Châu - Nghệ An
Hà Văn Bằng Châu Phong - Quỳ Châu - Nghệ An
Hồ Sỹ Giao Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Hồ Huy Khôi Quỳnh Tiến - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Trần Tử Bình Diễn Yên - Diễn Châu - Nghệ An
Trần Minh Tường Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An
Trần Cẩm Ngọc Đội Cung - TP. Vinh - Nghệ An
Nguyễn Quý Viễn Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An
Phạm Văn Khánh Diễn Hoà - Diễn Châu - Nghệ An
Hồ Phưng Hưng Tân - Hưng Nguyên - Nghệ An
Nguyễn Văn Tụng Đông Hưng - Tiên Sơn - Hà Bắc
Liệt sĩ Quê quán
Nguyễn X. Triều Quỳnh Tân - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Nguyễn Xuân Toàn Hòa Phong - Mỹ Văn - Hải Hưng
Nguyễn Đức Nghị Ngọc Trung - Đại Mộ - Từ Liêm - Hà Nội
Trần Đức Ân Hồng Nhân - Nam Hà
Lo Quang Tình Hữu Kiệm - Kỳ Sơn - Nghệ An
Hồ Đăng Cầu Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Phan Văn Nghiêm Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An
Võ Xuân Ngụ Nam Cường - Nam Đàn - Nghệ An
Nguyễn Văn Đa Cao Đức - Gia Lương - Hà Bắc
Trần Văn Toàn Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An
Nguyễn văn Sáu Cao Thắng - Thanh Miện - Hải Hưng
Nguyễn Văn Cảnh Diễn Cát - Diễn Châu - Nghệ An
Tổng Nguyên Hiếu Thái Hoà - Nghĩa Đàn - Nghệ An
Lê Đình Mân Hùng Tiến - Nam Đàn - Nghệ An
Nguyễn Đình Lương Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An
Lê Văn Thừa Nghĩa Khánh - Nghĩa Đàn - Nghệ An
Trần Văn Bân  
Cao Văn Hiền Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An
Lê Đình Thảo Thanh Chi - Thanh Chương - Nghệ An
Hoàng Văn Long - Diễn Châu - Nghệ An
Liệt sĩ Quê quán
Trần Văn Đinh Đài Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Nguyễn Văn Quyền - Hưng nguyên - Nghệ An
Bùi Văn Sự Thanh Yên - Thanh Chương - Nghệ An
Phan Văn Nghim Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An
Nguyễn Mậu Nam Phúc - Nam Đàn - Nghệ An
Hùng T Đ Nghi Lộc - Nghệ AN
Hà Văn Bình Thanh Tùng - Thanh Chương - Nghệ An
Phạm Xuân Vinh Khu phố 2 - Vinh - Nghệ An
Lê Đình Ngự Đà Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Trần Thanh Lịch Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An
Nguyễn Văn Xương Quỳnh Mỹ - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Phan Đức Thái Thái Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Lê Văn Di Diển Viên - Diễn Châu - Nghệ An
Phan Lòn Quỳnh Phương - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Nguyễn Duy Nam - - Nghệ An
Thái Doãn Đỗng Thanh Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Nguyễn Minh Châu Hưng Phúc - Hưng Nguyên - Nghệ An
Vũ Thị Phượng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Võ Tá Thuận Thạch Bắc - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Nguyễn Đăng Dũng Ngọc Sơn - Thanh Chương - Nghệ An                                                                                                                       Nguồn:Ngheantimdongdoi.gov.vn
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®