tư vấn bao la vạn sự

Trang thông tin Liệt Sĩ

Một số thông tin Liệt sĩ tại Kiên Giang

Cập nhật : 05/07/2014
Danh sách 19 liệt sĩ; quê ở huyện Quỳnh Lưu; tỉnh Nghệ An đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc; tỉnh Kiên Giang.

Danh sách 19 liệt sĩ; quê ở huyện Quỳnh Lưu; tỉnh Nghệ An đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc; tỉnh Kiên Giang.
Danh sách 19 liệt sĩ; quê ở huyện Quỳnh Lưu; tỉnh Nghệ An đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc; tỉnh Kiên Giang.

Thông tin từ www.quandoinhandan.org.vn

 STT

 Họ tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

Chức vụ

Đơn vị

Ngày hi sinh

 

1

 Đặng Văn Thao

 1960

  xã Quỳnh Lập

  binh nhất

  Lữ đoàn 126

 29-1-1979.

 

2

 Hoàng Minh Kế

 1960

  xã Quỳnh Phương

  binh nhất

  Lữ đoàn 126

 11-2-1979.

 

3

 Phạm Văn Dung 

  xã Quỳnh Phương

 binh nhất

 Lữ đoàn 126

 6-1-1979.

 

4

 Nguyễn Đức Hạnh

 1958

  xã Quỳnh Phương

  binh nhất

  vùng 5

 6-4-1979.

 

5

 Trần Đình Sở

 5-1957

  xã Quỳnh Long

  binh nhất

  vùng 5

 1-4-1979.

 

6

 Nguyễn Đức Thiện

 1957

  xã Quỳnh Long

  binh nhất

  Lữ đoàn 126

 7-1-1979.

 

7

 Hồ Văn Thùy

 1958

  xã Quỳnh Nghĩa

  binh nhất

  Lữ đoàn 126

 10-3-1979.

 

8

 Nguyễn Minh Xuân

 1960

  xã Quỳnh Nghĩa

  binh nhất

  Lữ đoàn 126

 21-2-1979.

 

9

 Hồ Ngọc Diện

 1960

  xã Quỳnh Nghĩa

  binh nhất

  Lữ đoàn 126

 7-1-1979.

 

10

 Lương Công An

 1957

  xã Quỳnh Thọ

  hạ sĩ

  Lữ đoàn 126

 15-3-1979.

 

11

 Trần Xuân Thạch

 1955

  xã Quỳnh Thọ

  binh nhất

  vùng 5

 30-4-1979.

 

12

 Lê Văn Thuấn

 1960

  xã Quỳnh Lộc

  binh nhất

  Lữ đoàn 101

 7-4-1980.

 

13

 Trần Xuân Đề

 3-1958

  xã Quỳnh Thuận

  hạ sĩ

  Lữ đoàn 101

 30-4-1981.

 

14

 Nguyễn Văn Hải

 1960

  Xí nghiệp muối Vĩnh Yên

  binh nhất

  vùng 5

 12-6-1979.

 

15

 Nguyễn Đức Lựu

 1958

  xã Quỳnh Liên

  Binh nhất

  Lữ đoàn 950

 6-2-1979.

 

16

 Hồ Kim Đồng

 1959

  xã Quỳnh Minh

  Binh nhất

  Lữ đoàn 126

 28-1-1979.

 

17

 Đậu Cao Gia

 1959

  xã An Hòa

  Binh nhất

  Lữ đoàn 126

 28-1-1979.

 

18

 Trần Công Tâm

 1955

  xã Quỳnh Hợp

  Hạ sỹ

  Lữ đoàn 126

 11-1-1979.

 

19

 Lê Văn Thát

 1944

  xã Quỳnh Châu

  Trung úy

  Lữ đoàn 126

 8-1-1979.

 


www.quandoinhandan.org.vn

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®