tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

3 lạng, 1 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này cũng vất vả lật đật về đường sinh kế,...3 lạng, 1 chỉ          Số này cũng vất vả lật đật về đường sinh kế, dường như bị đám mây che lấp, trông bao giờ được thấy mặt trời ! Khó nhờ cơ nghiệp của tổ tông mà dựng được nên cửa nên nhà, từ nửa đời trở đi thì gọi là được đủ ăn đủ mặc
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®