tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

3 lạng, 3 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này khoảng ban sơ làm công việc gì cũng khó được thành,...3 lạng, 3 chỉ          Số này khoảng ban sơ làm công việc gì cũng khó được thành, mưu tính trăm đường cũng chỉ uổng công nhọc sức mà thôi. Từ nửa đời trở đi thì vận hay sẽ tới như dòng nước chảy lại, sau này tài lợi tiến phát được nhiều.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®