tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

3 lạng, 4 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này có phúc khí tăng đạo,...3 lạng, 4 chỉ          Số này có phúc khí tăng đạo, phải lìa xa quê cha đất tổ, mà xuất gia nương nhờ cửa Không, hằng ngày niệm Phật tụng kinh, thì mới được y lộc viên mãn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®