tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

3 lạng, 8 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này một mình cốt cách rất thanh cao,...3 lạng, 8 chỉ          Số này một mình cốt cách rất thanh cao, sớm được vào chốn công môn, thi đỗ, họ tên đề tại bảng vàng. Chờ xem sắp tới năm 36 tuổi, sẽ cởi bỏ áo xanh mà vận đổi áo hồng (nghĩa là đổi thân hàn vi làm thân phú quí).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®