tư vấn bao la vạn sự

Hoá Cầm Chưởng

Hóa cầm chưởng

Cập nhật : 05/07/2014
Hóa cầm chưởng, dùng 12 con vật để tượng trưng. Mười hai con vật đó cũng là 12 địa chi đọc ra một tên khác:

HÓA CẦM CHƯỞNG

 

Hóa cầm chưởng, dùng 12 con vật để tượng trưng. Mười hai con vật đó cũng là 12 địa chi đọc ra một tên khác:

1. Ngưu hồi sơn (Sửu)

2. Hổ nhập nội (Dần)

3. Thổ lộng nguyệt (Mão)

4. Long đắc vũ (Thìn)

5. Xà hãm tỉnh (Tỵ)

6. Mã trúng đao (Ngọ)

7. Dương hồi ngàn (Mùi)

8. Hầu thực quả (Thân)

9. Kê giáp viên (Dậu)

10. Cẩu cuồng phong (Tuất)

11. Trư phùng hỏa (Hợi)

12. Thử quy điền (Tý)


 

CÁCH XEM:

 

Đến năm nào thì khởi đếm Ngưu hồi sơn tại năm đó, rồi theo chiều thuận kim đồng hồ tính tới tuổi mình định xem.

 

Thí dụ 1: Tuổi Thìn, năm nay là năm Mão (Đinh Mão, 1987), khởi đếm Ngưu hồi sơn tại Mão, Hổ nhập nội tại Thìn. Vậy tuổi Thìn năm nay gặp Hổ nhập nội, coi Hổ nhập nội ở trước mà định tốt xấu.

 

Thí dụ  2: Người tuổi Mùi, năm nay năm Mão khởi đếm Ngưu hồi sơn tại Mão, Hổ nhập nội tại Thìn, Thố lộng nguyệt tại Tỵ, Long đắc vũ tại Ngọ, Xà hãm tỉnh tại Mùi. Vậy tuổi Mùi trong năm Mão này bị Xà hãm tỉnh, xem phần Xà hãm tỉnh mà bàn tốt xấu.

 

Đến năm tới là năm Thìn, khởi Ngưu hồi sơn tại Thìn, năm tới nữa Tỵ, khởi Ngưu hồi sơn tại Tỵ v.v .

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®