tư vấn bao la vạn sự

Hoá Cầm Chưởng

Xà hãm tỉnh:

Cập nhật : 05/07/2014
Là rắn bị nhốt dưới đáy giếng . Năm nay đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận,không nên đi cùng xe với ngưòi có hạn giống như mình

Xà hãm tỉnh

  Là rắn bị nhốt dưới đáy giếng . Năm nay đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận,không nên đi cùng xe với ngưòi có hạn giống như mình.Nếu biết kiên nhẫn chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong.Nhược bằng vội vàng hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt.Công việc kinh doanh làm ăn nên giữ nguyên như cũ,hạn chế thay đổi,kiêng đi xa.Công danh không có gì mới,nên làm theo hướng cũ,nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác.Tình duyên bình thường,phòng nghi kỵ khẩu thiệt.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®