tư vấn bao la vạn sự

Hoá Cầm Chưởng

Mã trúng đao:

Cập nhật : 05/07/2014
Là cảnh ngộ Ngựa chiến bị thương. Nếu gặp vận này mà không biết kiềm chế thì gặp thất bại ,tốt nhất là mũ ni che tai,không nên cạnh tranh với ai,việc mình mình làm

Mã trúng đao:
 Là cảnh ngộ Ngựa chiến bị thương. Nếu gặp vận này mà không biết kiềm chế thì gặp thất bại ,tốt nhất là mũ ni che tai,không nên cạnh tranh với ai,việc mình mình làm.không nên xuất hành đi xa,kỵ sông nước,cầu phà...công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước,hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới.Về cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®