tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

4-NHUẬN HẠ TIỂU BÌNH

Cập nhật : 05/07/2014
Giương buồm vượt sóng vượt biển sông Cặp bến bờ rồi mới bõ công Được của hoạnh tài sài hết sạch Rồi ra tay trắng lại làm nên

NHUẬN HẠ TIỂU BÌNH                                    4

         

Thuyền phiếm giang hồ nôi

Than biên hạch bửu chân

Cách nghi tường đại dụng

Hoạ tán phúc bấm môn

                   Giương buồm vượt sóng vượt biển sông

                   Cặp bến bờ rồi mới bõ công

                   Được của hoạnh tài sài hết sạch

Rồi ra tay trắng lại làm nên.

          Giải:

Hành sự được lợi

Mưu sự có khả năng thành

Cầu quan được địa vị

Kiện tụng thắng lý

Bệnh chóng được lành

Cầu tài được chắc 8 phần

Có thai sinh con trai

Hôn nhân thành

Tìm người thì gặp

Mất vật tìm dễ thấy

Dời đổi tốt đẹp

Gia trạch bình an

Mồ mả yên

Ông mãnh tướng về phù hộ

Gia trạch yên ổn

Không nên mua đồ mộc

Không sửa chữa, chắp vá, động đến mái nhà

 

 Xem quẻ Khổng Minh

 

 

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®