tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

2-TÒNG CÁCH QUÁI THƯỢNG BÌNH

Cập nhật : 05/07/2014
Gặp dịp canh tân cứ tiến lên Vận thời phải lúc sẽ làm nên Vũ môn vượt khỏi vầng mây đẹp Cơ cực qua rồi phúc lộc bền

TÒNG CÁCH QUÁI THƯỢNG BÌNH                  2

 

Tung cách nghi canh biến

Thời lại hợp động thiên

Long môn ngư dược quá

Phàm cốt tác thần tiên

                   Gặp dịp canh tân cứ tiến lên

                   Vận thời phải lúc sẽ làm nên

                   Vũ môn vượt khỏi vầng mây đẹp

                   Cơ cực qua rồi phúc lộc bền

Giải:

Cầu quan lộc danh phận vừa phải

Mưu sự có đổi thay. Tìm người lâu mới thấy

              Gia trạch động long mạch không yên

Thưa kiện nên sớm giải hoá

Người ốm đau chóng khỏi

Xuất hành bình thường

Cầu tài được 7 - 8 phần

Vật mất khó tìm lại

Có thai sinh con gái

Cầu hôn thành tựu

Mộ bà động phía Tây

Thuỷ Động phía Bắc

Ông mãnh tướng báo hiện

Không nên cho vay tiền bạc.


 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®