tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

6-GIÁ SẮC BÌNH BÌNH

Cập nhật : 05/07/2014
An phận thủ thường thể mới ngoan Bồi hồi nóng nảy cũng không toàn Sớm hôm cầu nguyện ơn trời phật Phúc đức cũng nhiên thân được an.

GIÁ SẮC BÌNH BÌNH                              6

 

          Thả thủ quân tử nhận

Vật dụng tiểu nhân ngôn

Phàm sự giai đương cẩn

Tác phúc bão an nhiên

                   An phận thủ thường thể mới ngoan

Bồi hồi nóng nảy cũng không toàn

Sớm hôm cầu nguyện ơn trời phật

Phúc đức cũng nhiên thân được an.

          Giải:

Mưu sự cần có người giúp đỡ

Cầu quan phải chờ lâu mới được

Xuất hành bình thường

Kiện tụng nên hoà

Bệnh tật chóng khỏi

Phòng mất của tiền bạc

Tìm người khó thấy

Có thai sinh con gái

Động thổ trạch phía Bắc, Âm nhân

Xem lại mộ ông nội

Ông mãnh tướng về phù hộ nên lễ tạ

Động bể ngầm giếng lấp

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®