tư vấn bao la vạn sự

Trung lục nhâm Thiên cương chưởng quyết

Quẻ: Đại Cát lâm Mão

Cập nhật : 05/07/2014
Thơ đoán: Tôn Tẫn đem quân đánh nước Tần, Lời thầy Qủy Cốc độn như thần, Toàn quân thắng trận danh vang động, Có phúc trời cho lại có nhân.
Quẻ: Đại Cát lâm Mão

Trong Mộc, Chấn, ngoài Kim, Đoàị Ngoài khắc trong, trong thịnh ngoài động. Quẻ Chu dịch Trạch lôi Tùỵ Tùy là thuận theo

-Tượng quẻ: Thuận thủy thôi xa ( xuôi nước đẩy xe )

-Ý đoán: Thợ giỏi giũa ngọc, kiên gan bền chí, mọi việc sẽ thành, thai sinh con gái, cầu tài thấy ngay, nhưng không được bền lâu, sắp có khách đến nhà chơi, vui mừng chào đón, xuất hành bị ngăn trở vì quan quân, hôn nhân trước ngang trở sau thuận hòa, mất của nên tìm mặt Đông, người ngoài đến lấy, tranh tụng đuối lý nhưng được hòa, Bệnh hoạn Mùa Thu mắc Bệnh nặng chết, mùa Xuân, Hạ Bệnh nhẹ,sống, kíp mau cầu khẩn, Bệnh nguy kịch thập tử nhất sinh, cầu quan gặp may, mưu vọng sự vụ gì cũng khó thành.

Thơ đoán:

Tôn Tẫn đem quân đánh nước Tần,
Lời thầy Qủy Cốc độn như thần,
Toàn quân thắng trận danh vang động,
Có phúc trời cho lại có nhân.


Diễn ca:

Đại Cát lâm Mão độn tìm,
Trong Mộc là Chấn, ngoài Kim là Đoài
Thịnh bên trong, động bên ngoài,
Trạch lôi Tùy quẻ không sai đâu mà.
Tượng rằng thuận thủy thôi xa,
Bền lòng vững chí công ta mới thành,
Thai sinh con gái tốt lành,
Cầu tài dẫu được nhưng đành giảm đị
Xuất hành ngăn trở quan ty,
Bạn thân tự đến kể chi đón mời,
Hôn nhân trước đã đơn sai,
Rồi sau đẹp lứa duyên hài uyên uơng.
Mất của tìm mặt Đông phương,
Lòng tham trộm cắp là phường ngoại nhân.
Bệnh hoạn nguy kịch bội phần,
Thu Bệnh thì khốn, Hạ Xuân thì lành,
Cầu quan danh toại công thành,
Quan tụng thất lý ta đành hòa hưu .

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®