tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Tay

Ngón Trỏ

Cập nhật : 05/07/2014
Ngón Mộc tinh: Chỉ về lòng ham muốn, tài điều khiển, khát vọng quyền thế, tự phụ. Ngón trỏ dài hơn cả: Những tính trên phát huy tối đa, nếu gầy lép thì không thành công.

NGÓN TRỎ

Ngón Mộc tinh: Chỉ về lòng ham muốn, tài điều khiển, khát vọng quyền thế, tự phụ.

Ngón trỏ dài hơn cả: Những tính trên phát huy tối đa, nếu gầy lép thì không thành công.

Ngón trỏ cứng: Chuyên chế ở địa vị chỉ huy.

Ngón trỏ cong như cái móc: Ích kỷ, thiếu thận trọng.

Đốt cuối ngón trỏ dày: Mê dâm, không kìm hãm được dâm tính.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®