tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Tay

Ngón áp út

Cập nhật : 05/07/2014
Đốt giữa áp út dài: Sáng tá nỗi danh Đốt ba ngón áp út dày: Có khiếu kịch nghệ, chọn màu giỏi, có óc sáng tạo.

NGÓN ÁP ÚT

 Tầm mức giao du, lỗi lạc nghệ thuật.

Ngón áp út trội hơn các ngón: nghệ sĩ có tài.

Đốt giữa áp út dài: Sáng tá nỗi danh

Đốt ba ngón áp út dày:
Có khiếu kịch nghệ, chọn màu giỏi, có óc sáng tạo.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®