tư vấn bao la vạn sự

Phép xem Tay

Ngón út

Cập nhật : 05/07/2014
Đầu ngón chè bè: có sáng kiến, hoạt động nhiều lợi lộc, dễ rung cảm. - Nếu đầu ngón tròn là: Có tài, khéo. - Nếu cong về phía sau: người hay tò mò, lắm chuyện. - Nếu dài: quan sát giỏi, sáng trí, giỏi xã giao. Nếu ngắn thì ngược lại.

NGÓN ÚT

 Thực tài về giao tế, khả năng diễn cảm tâm trạng, ý chí bằng lời nói, lời văn.

- Đầu ngón chè bè: có sáng kiến, hoạt động nhiều lợi lộc, dễ rung cảm.

- Nếu đầu ngón tròn là: Có tài, khéo.

- Nếu cong về phía sau: người hay tò mò, lắm chuyện.

- Nếu dài: quan sát giỏi, sáng trí, giỏi xã giao. Nếu ngắn thì ngược lại.

Đốt hai ngón út mỏng mảnh: cờ bạc, tham lam.

Đốt hai ngón út dài: Giỏi thương mãi, lý lẽ

Đốt cuối dài: có tài hùng biện, xảo trá. Nếu dày thì dâm, còn mỏng thì tỉ mỉ.

Lưu ý quan sát kỹ các ngón rồi quan sát những gì ở lòng bàn tay xong mới kết luận và cần phần  nghiêng về giá trị nặng nghĩa là nằm ở phần ngón tay.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®