Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức dâng hương, khoa lễ, tang lễ, bốc Mộ :

Cáo ngũ phương Lễ khánh trạch Cáo ngũ phương Lễ khánh trạch

Thái Thượng Ngọc chỉ phù mệnh cáo hạ Cung thỉnh Toạ hạ5 Trung Ương đao lộc Thiên Vương Khắc lĩnh thập vạn hùng binh tốc đáo bản

Xem thêm ...
Điệp quan Lễ nhập trạch Điệp quan Lễ nhập trạch

Tam giới cờ an pháp đàn kim cứ Việt Nam quốc Thượng phụng Phật cúng dàng Kim thần Ngôn niệm hành niên vận trị quản cai tuế nguyệt

Xem thêm ...
Giải cô thần quả tú Giải cô thần quả tú

Tri cầu lợi cầu danh bất thức tác nhân tác thiện kim sinh khủng ngộ can chi bất thuận mỗi nhật trần lao cốt cốt vị năng nhất tính viên minh

Xem thêm ...
Đền hoàn long mạch Đền hoàn long mạch

Kim nhật tú lê sám tạ. Điền hoàn long mạch thiết niệm giám bội khai xuyên hoặc giá minh phạm ư phương ngộ cự sứ hành tạng tinh tự tạo dung

Xem thêm ...
Sớ lễ Trần triều Sớ lễ Trần triều

Sớ lễ Trần triều

Xem thêm ...
Sớ cầu Phúc thọ Sớ cầu Phúc thọ

Tiến lễ cờ an giải nhất thiết chi tai ương cờ vạn ban chi cát khánh do thị kim nguyệt cai nhật Tu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tịnh cúng phu trần cụ hữu sớ văn kiền thân

Xem thêm ...
Sớ Nhất tâm Sớ Nhất tâm

Phật thánh chứng minh thần tiên bảo hộ ly thần đẳng thân cung khang thái gia nội bình an tam tà bát nạm sư vô xâm phạm chi ngu bách

Xem thêm ...
Sớ sám hối Sớ sám hối

Sớ sám hối

Xem thêm ...
Sớ Sơn trang Sớ Sơn trang

Sơn trang giám cách nguy nguy hách hách bách thần tiền vạn quỷ phục hữu uy khả uý chính nhi tôn đãn đãng dương dương thượng lĩnh đính hạ

Xem thêm ...
Sớ Lễ dâng sao giải hạn Sớ Lễ dâng sao giải hạn

Phục dĩ Tinh huy nan hoán hoàng hoàng nan trắc nan danh nhân xứ dương môn lục lục hữu lượng hữu đảo phàm tâm bất cách Tuệ nhãn diêu quan

Xem thêm ...
Sớ Lễ Phật Sớ Lễ Phật

Chư phật chứng minh vạn linh giám cách siêu khổ hải dĩ từ hàng độ đắc hữu cầu tất ứng độ mê tân vu bảo phiệt sử chi nguyệt

Xem thêm ...
Sớ Tạ mộ Sớ Tạ mộ

Tiết sám tạ mộ phần điện yên long mạch cầu âm dương quân lợi sự kim thần tín chủ Cờ vi sớ hữu phần mộ

Xem thêm ...
Khoán văn Khoán văn

Ân hoằng bảo hựu vận thần thông lự tiều trừ tà quỷ vu tha phương khứ hung đồ tốc phó doanh châu du ngoại cảnh tự tư hưởng hậu bất đắc vãng sinh

Xem thêm ...
Cầu thi công danh đỗ đạt Cầu thi công danh đỗ đạt

Học quán đạo chấn y trường ngưỡng hà Hồng ân phủ tư hậu đức đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bỉnh doanh chi chí cẩn sớ

Xem thêm ...
Sớ Cầu duyên Sớ Cầu duyên

Tiến lễ cầu duyên tơ hồng nguyệt lão thiên tiên ngọc kính chiếu thông tri thế sự xích thắng giao cố kết nhân duyên

Xem thêm ...
Trạng thông dụng Trạng thông dụng

Cung lâm phủ tuất thi hành ứng niện tường kỳ văn trạng chứng giám đan thành tỷ hạ thần kỳ đắc thư tâm nhi sự sự đình thông chi lý khang ninh như ý

Xem thêm ...
Phần sài trấn trạch Phần sài trấn trạch

Từ lực bình mông cát tinh cái chiếu sử vi hoạn vi yêu ư thử giới đo chiết lệ chư lệ nhi ngoã giải băng tiêu ty viện cư viện xứ ư tư

Xem thêm ...
Sớ hầu Sớ hầu

Vọng chuyển phóng vân nhi tâm tính viên minh trương thời hợp cách thành đông khởi nhỡn nhĩ nhi thông truyền chỉ phán nhất tâm tiến phát

Xem thêm ...
Điệp duyên lễ tiền duyên Điệp duyên lễ tiền duyên

Khoa giáo pháp sự gia trừ phân giải âm dương tử sinh di lộ tỷ khiên triền cờ vĩnh đoạn trừ quyến luyến tảo phân ly sinh giả bình an âm hồn giải thoát

Xem thêm ...
Tiến căn Tiến căn

Nhi tâm tính viên minh trường thời hợp cách thành đồng khai nhãn nhĩ nhi thông chuyền chỉ phán tòng dung giá ngự thứ tự tế lâm hữu cảm tất thong

Xem thêm ...
Cầu tự Cầu tự

Chi hoa tiên cờ nam nguyện kỳ đắc nam thông minh thứ cầu nữ nhi dữ hoạch nữ nhi đoan chính gia môn hỷ khánh phu phu

Xem thêm ...
Khất đồng Khất đồng

Thánh đức thứ đắc thân cung tráng kiện thời thời chiêu phúc lộc vonh xương mệnh vị bình an nhật nhật hưởng trinh tường

Xem thêm ...
Phật âm Phật âm

Phật từ quảng đại hoằng khai tế độ chi môn đan khổn túc thành viễn thiết tu chai chi lễ dụccầu giải thoát tu trượng

Xem thêm ...
Biểu âm Biểu âm

Bảo tướng nguy nga kim dung yểm ánh hàm thập hư nhi độc xu tam giới thành vạn đức nhi phả biến quần cờ quả chứng tam kỳ ân chiêm cửu hữu cung vọng

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®