Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Nghi thức dâng hương, khoa lễ, tang lễ, bốc Mộ :

Cấp vong Cấp vong

Đắc thử lai từ cẩn án giáo khoa phụng hành pháp sự sám vi cấp điệp nhất đạo phó giữ chân linh

Xem thêm ...
Tiếp linh Tiếp linh

Thiết niệm chân linh sinh tiền dương thế na chi thiện ác chi phương một hậu âm ty phạng trắc thăng trầm chi lộ

Xem thêm ...
Lễ Tào Quan Lễ Tào Quan

Tào quan điền hoàn túc trái chiếu lai kinh tiền nhi giao nhập đối khiêm bạ tịch dĩ tiêu trừ túc trái băng thanh âm dương quân lợi đãn thần hạ tình

Xem thêm ...
Điệp âm cúng tiền duyên Điệp âm cúng tiền duyên

Khoa giáo bí phạm gia trì phân giải âm dương đoạn trừ sinh hoá hiện kim tài phật nhất nhất tương phân tỷ kỳ quyến luyến tảo phân ly thứ sử

Xem thêm ...
Công cứ âm Công cứ âm

Đạo tràng dĩ bị công đức viên giai thiết niệm tín chủ Sinh tiền sở hữu phụ mệnh khiếm tài cung bị minh ty như tiền túc số phục

Xem thêm ...
Công cứ dương Công cứ dương

Phật lực đắc toại tu tông đương đàn khoa phạm phụng hành gia trì pháp sự dĩ toại viên giai tiên dĩ cụ liệt chương văn điệp thượng nghệ

Xem thêm ...
Điệp dương Điệp dương

Đại giác giáo chỉ bát nhã chân thuyên dự tu kim thế chi lương duyên cầu tác đương sinh chi dư khánh ngưỡng kỳ

Xem thêm ...
Điệp âm Điệp âm

Kim tắc tri thân thị cấu giác thế phi kiên cục vi thân hậu dĩ tu nhân hà bất đương sinh nhi nỗ lực thức tông

Xem thêm ...
Sớ Thổ công Sớ Thổ công

Thiết khủng phương ngung cấm kỵ hoặc do phạm cửu dĩ nan thông cư xử hành tàng mạc thức cát hung chi sám tạ tư phùng lệ

Xem thêm ...
Sớ cầu an ( Phật Nãi ) Sớ cầu an ( Phật Nãi )

Phật nãi tam giới y vương năng trừ chúng sinh bệnh khổ , Thánh thị tứ phương lương dược , phục chi tâm thể an tường , thanh tịnh pháp thân thọ tê đại giác .

Xem thêm ...
Sớ cầu an ( Nhất niệm tâm thành ) Sớ cầu an ( Nhất niệm tâm thành )

Nhất niệm tâm thành , bách bảo quang trung vô bất ứng , phiến hương liễu nhiễu , Thập Phương Hiền Thánh tận hư không bái sớ vị .

Xem thêm ...
 SỚ CẦU AN ( Thoại nhiễu liên đài ) SỚ CẦU AN ( Thoại nhiễu liên đài )

Thoại nhiễu liên đài , ngưỡng chơn như chi huệ giám , hương phù báo triện , bằng tướng hựu chi tuệ quang , nhất niệm chí thành , Thập Phương cảm cách .

Xem thêm ...
SỚ CẦU SIÊU ( Ta bà giáo chủ ) SỚ CẦU SIÊU ( Ta bà giáo chủ )

Ta bà Giáo chủ , hoằng khai giải thoát chi môn , Cực lạc Đạo Sư tiếp dẫn vãng sinh chi lộ , Bái sớ vị ,

Xem thêm ...
 SỚ CẦU SIÊU Cúng Tuần ( Vạn đức từ tôn ) SỚ CẦU SIÊU Cúng Tuần ( Vạn đức từ tôn )

Trượng Phật ân nhi trực hướng tây hành , y diệu pháp nhi cao đăng lạc quốc. Tư lâm….. chi thần , chánh trị khôn phủ đệ…….. điện….. Minh vương án tiền trình quá

Xem thêm ...
SỚ CHẨN TẾ ( Thắng hội hoằng khai ) SỚ CHẨN TẾ ( Thắng hội hoằng khai )

Nam mô đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Liên Toạ Chứng Minh .

Xem thêm ...
CÚNG NGỌ KHAI KINH ( Phong túc diêu đàn ) CÚNG NGỌ KHAI KINH ( Phong túc diêu đàn )

Phục nguyện : Đại viên giáo chủ , vạn đức hồng danh , quyện phong trần nhi chơn nguyên trạm tịch , thâu ba lãng nhi giác hải trừng thanh

Xem thêm ...
 CÚNG NGỌ KHAI KINH ( Phong túc diêu đàn ) CÚNG NGỌ KHAI KINH ( Phong túc diêu đàn )

Phục nguyện : Đại viên giáo chủ , vạn đức hồng danh , quyện phong trần nhi chơn nguyên trạm tịch

Xem thêm ...
 SỚ TỤNG KINH THUỶ SÁM ( Sám viên minh ) SỚ TỤNG KINH THUỶ SÁM ( Sám viên minh )

Nam mô Nặc Ca Sư Ngộ Đạt Tăng Cung Khải Bảo Sám Nhị Vị Đạo Bồ Tát . Diên phụng : Tam thừa thượng thánh , Tứ phủ vạn linh

Xem thêm ...
 SỚ CÚNG TIÊU DIỆN ( Biến thể Diện Nhiên ) SỚ CÚNG TIÊU DIỆN ( Biến thể Diện Nhiên )

Phật lịch : .. tuế thứ ……. Niên , nguyệt …….. nhật ……. Thời . Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .

Xem thêm ...
SỚ GIẢI OAN BẠT ĐỘ ( Chuẩn Đề thùy phạm ) SỚ GIẢI OAN BẠT ĐỘ ( Chuẩn Đề thùy phạm )

Phục nguyện : Diệu lực đề huề năng nhơn chẩn bạt trần lao , bải thích mê vân tán nhi huệ nhật cao huyền

Xem thêm ...
 SỚ VU LAN 1 ( Thu lai nguyệt đáo ) SỚ VU LAN 1 ( Thu lai nguyệt đáo )

Thu lai nguyệt đáo , ta phù bán điểm chi nan truy , đức trọng ân thâm , niệm dã thốn hào chi mạc cập , thức tuân thượng cổ , đàn khải trung nguyên .

Xem thêm ...
SỚ VU LAN 2 ( Phật từ mẫn thế ) SỚ VU LAN 2 ( Phật từ mẫn thế )

Phục nguyện : Quang minh hào tướng hiện hóa Phật dĩ đông lai , ám ánh tràng phan tiếp vong hồn nhi Tây khứ , Tồn vong lưỡng lợi sinh tử quân an . cẩn sớ .

Xem thêm ...
SỚ CÚNG NGOẠI CẢNH NGOẠI CÀN ( Càn khôn hiển hiện ) SỚ CÚNG NGOẠI CẢNH NGOẠI CÀN ( Càn khôn hiển hiện )

Ngoai Cảnh Thất Vị Hành Sai Tiên Cô , Ngũ Vị Hành Sai Thánh Cô , Cô Năm ngoại Cảnh , Cô Ba ngoại Càn .

Xem thêm ...
 SỚ CÚNG LỄ CẦU NGƯ ( Thiên Địa Thủy Phủ ) SỚ CÚNG LỄ CẦU NGƯ ( Thiên Địa Thủy Phủ )

Thiên địa thủy phủ chức chưởng thập phương , ngũ hồ bát hải Long Vương , đồng lai ngự tọa

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®