tư vấn bao la vạn sự

Hoá Cầm Chưởng

Phép xem Hoá cầm chưởng

Cập nhật : 05/07/2014
Khi xem đang là năm nào thì khởi đếm Ngưu hồi sơn tại năm đó, rồi theo chiều thuận kim đồng hồ tính tới tuổi mình định xem.

Phép xem Hoá cầm chưởng

Khi xem đang là năm nào thì khởi đếm Ngưu hồi sơn tại năm đó, rồi theo chiều thuận kim đồng hồ tính tới tuổi mình định xem.

Thí dụ 1: Tuổi Ngọ, năm nay là năm Dần, khởi đếm Ngưu hồi sơn tại Dần, Hổ nhập nội tại Mão.Thỏ lộng nguyệt tại Thìn,Long đắc vũ tại Tỵ,Xà hãm tỉnh tại Ngọ. Vậy tuổi Ngọ năm nay gặp Xà hãm tỉnh,muốn biết Xà hãm tỉnh xấu tốt ra sao xem bài giải sau sẽ rõ.  

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®