tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

12-THƯỢNG TIẾN THƯỢNG BÌNH

Cập nhật : 05/07/2014
Muốn tối hay lui mặc vẫy vùng Hàn nho áo trắng đổi màu hồng Bõ công đèn sách 10 năm lẻ Rầy đã vinh hoa rạng tổ tông

THƯỢNG TIẾN THƯỢNG BÌNH                     12

 

Tiến thủ phùng thông đạt

Hàn nho y cẩm đồng

Hà nhân chiêm thử quái

Phàm sự tại thi vị

                   Muốn tối hay lui mặc vẫy vùng

                   Hàn nho áo trắng đổi màu hồng

Bõ công đèn sách 10 năm lẻ

Rầy đã vinh hoa rạng tổ tông

          Giải:

Cầu quan tốt đặc biệt thi đậu dễ dàng

Mưu việc toại nguyện

Dời đổi có lợi

Kiện tụng thắng lý

Bệnh hoạn chóng lành

Cầu tài được 9 phần

Tìm người dễ gặp

Người đi sắp đến nơi

Xuất hành có lợi

Gia trạch yên ổn

Mồ mả yên ổn

Hôn nhân thành tựu

Có mộc tinh trong nhà nên dọn dẹp tẩy rửa tránh phạt mộc

Tà tinh trú ở đại thụ.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®