tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

18-BẢO TOÀN TRUNG BÌNH

Cập nhật : 05/07/2014
Ẩn nhẫn cho qua lúc vận hàn Trau dồi phúc đức để hậu lai Bồn chồn cho lắm thêm phiền luỵ Cứ lượm của rơi cũng phát tài.

BẢO TOÀN TRUNG BÌNH                                18

 

 

 

          Phục dược tương thân hảo

 

Tham sự nghi thủ cựu

Tác phúc tự nhiên thư

                   Ẩn nhẫn cho qua lúc vận hàna

Trau dồi phúc đức để hậu lai

Bồn chồn cho lắm thêm phiền luỵ

Cứ lượm của rơi cũng phát tài.

          Giải:

Cầu quan được địa vị

Xuất hành yên ổn

Mưu sự trước khó sau dễ

Cầu tài được 8 phần

Kiện tụng kéo dài nhưng kết quả khá

Bệnh sẽ lành nhờ phúc chủ

Tìm người dễ thấy

Người đi vài ngày nữa sẽ tới

Có thai sinh quý tử

Hôn nhân trước trắc trở sau mới thành

Gia trạch yên ổn.

 

 

 Xem quẻ Khổng Minh

 

 

Chiêm tinh gia
 Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

          Phương liên từ tụng triền
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®