tư vấn bao la vạn sự

Phép xem giá thú (kết hôn)

Tháng 10 âm lịch

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

BẢN ĐỒ LẬP THÀNH GIÁ THÚ

 

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

TỴ

Kỷ, Tân, Quý: Bất tương

Ất: Thiên đức, Nguyệt ân

Kỷ: Nguyệt đức hiệp

Ất, Quý: Thượng kiết

 

Nguyệt phá

Đinh: Chánh phế

Tân, Đinh: Châu tước

Phòng:  Phục đoạn

NGỌ

Bính: Thiên hậu

Canh: Thiên đức. Nhâm: Thượng kiết.

Giáp: Nguyệt đức. Sát cống

Mậu, Canh, Nhâm: Bất tương

Địa quả, Hượt diệu, Khô tiêu, Thiên cẩu vỹ

Bính: Ly biệt, Chánh phế

MÙI

Minh tinh: Lục nghị

Ất: Thiên đức, Nguyệt ân, Trực tinh, Hạ kiết

Tân, Đinh: Nhơn chuyên

Kỷ: Nguyệt đức hiệp

Tử biệt. Vãng vong. Yểm đối

Thiên hùng

THÂN

Bính: Thiên hậu

Canh: Thiên đức hiệp

Giáp: Nguyệt đức

Kiếp sát. Thiên can. Nguyệt hình. Đoạt giá

Mậu: Thọ tử. Nhơn dân ly

THÌN

Dương đức

Canh, Nhâm, Mậu: Bất tương

Bính: Hạ kiết: Thiên hậu

Giáp: Nguyệt đức

Canh: Thiên đức hiệp

Kỷ, Mậu: Trực tinh

Canh, Đinh: Nhơn chuyên

Sát chủ dương

Cơ: Phục đoạn

THÁNG 10

Chọn trong những ngày này:

Ngày tốt: 8-10-19-21-29

Ngày thường: 2-4-6-15-16-20-
26-28-30

Kỵ:

Ngày Hợi, Phá, Bình, Thâu ...

Ngày xung khắc bổn mạng

Tứ ly, Tứ tuyệt

Kim thần thất sát

 

 

 

Không kỵ: Cưới dâu tuổi Thìn, tuổi  Tuất đôi bên suôi gia dâu rể và mai mối tốt.

 

Kỵ:

Hoành thiên, Châu tước: Mùng 1

Tam nương: 3-7-13-18-22-27

Nguyệt kỵ: 5-14-23

Không vong: 21-23

Xích khẩu: 6-12-18

 

 

DẬU

Ất: Thiên đức, Ất, Tân: Sát cống

Kỷ: Nguyệt đức hiệp, Tân: Hạ kiết

«

Bì ma sát, Sát chủ, Không phòng, Hồng sa, Thuỷ triều

Kỷ: Nhơn dân ly

 

 

 

Chuỳ: Phục đoạn

MÃO

Kỷ, Tân, Quý: Bất tương

Ất: Thiên đức, Nguyệt ân

Kỷ: Nguyệt đức hiệp, Nhơn dân hiệp

Đinh, Quý: Sát cống

Ất, Tân, Quý: Thượng kiết

 

Nữ: Phục đoạnNhơn cách

TUẤT

Thiên bửu, Bính: Thiên hậu

Nhâm: Bất tương

Canh: Thiên đức hiệp

Giáp: Nguyệt đức

Bính, Nhâm: Trực tinh

Mậu: Nhơn chuyên

Trùng trai

Nhâm: Ly sào

Vị: Phục đoạn

DẦN

Lục hạp, Bính: Thiên hậu

Canh, Nhâm, Mậu: Bất tương

Giáp: Nguyệt đức

Mậu: Nhơn dân hiệp

Canh: Thiên đức hiệp, Trung kiết

Hà khôi, Hoàng vu, Nghiêu bại, Ngưu lang

Canh: Châu tước

Thất: Phục đoạn

SỬU

Thiên thành

Ất: Thiên đức, Nguyệt ân

Kỷ: Nguyệt đức hiệp, Nhơn chuyên: Hạ kiết

Đinh, Quý: Trực tinh. Ất, Đinh: Thượng kiết

Quý kỵ ... Thiên tặc, Địa hùng

Không sàng, Nguyệt yểm, Thiên cẩu

Kỷ: Ly sào, Quý: Âm thổ

Đẩu: Phục đoạn

Bính: Thiên hậu

Giáp: Nguyệt đức, Mậu: Bất tương

Canh: Thiên đức hiệp

Nhâm: Thượng kiết

Bính, Nhâm: Sát cống

Đại thời. Thiên cẩu đầu

Mậu: Ly sào

Hư: Phục đoạn

HỢI

Tục thế, Huỳnh đạo, Thiên đế

Ất: Thiên đức hiệp,Nguyệt ân

Kỷ: Nguyệt đức hiệp

Nguyệt hình.

Quý: Ly sào, Dương thổ

Kỷ: Châu tước

 

 

 

 

Bích: Phục đoạn


Chọn ngày lành tháng tốt kết hôn
 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®