tư vấn bao la vạn sự

Phép xem giá thú (kết hôn)

Tháng 8 âm lịch

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

BẢN ĐỒ LẬP THÀNH GIÁ THÚ

 

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

TỴ

Tân, Quý: Bất tương

Quý: Nguyệt ân, Sát cống

Ất: Nguyệt đức hiệp

Ất, Quý: Thượng kiết

 «

Hồng  sa. Thiên hùng. Đoạt giá

Tân: Ly sào

 

Phòng:  Phục đoạn

NGỌ

Giáp, Nhâm, Dậu: Bất tương

Canh: Nguyệt đức, Thiên hậu

Canh, Bính: Nhơn chuyên

Giáp: Trực tinh

Nhâm: Thượng kiết

«

Thiên can. Đại thời

Nhâm, Mậu: Ly sào

Giác: Phục đoạn

MÙI

Huỳnh đạo

Tân, Quý: Bất tương

Ất: Nguyệt đức hiệp. Hạ kiết

Quý: Nguyệt ân

«

Nhơn cách ... Thuỷ triều

Quý: Thọ tử

 

Trương: Phục đoạn

THÂN

Mậu: Bất tương

Canh: Nguyệt đức, Thiên hậu

Giáp, Canh: Sát cống

«

Ngưu lang

Mậu: Nhơn dân ly. Bính: Ly biệt

 

 

 

Quỷ: Thục đoạn

THÌN

Lục hạp

Canh: Nguyệt đức, Thiên hậu

Giáp, Nhâm, Mậu: Bất tương

Bính: Hạ kiết

«

Tứ biệt. Hượt diệu. Nghiêu bại

Sát chủ dương

 

 

 

Cơ: Phục đoạn

THÁNG 8

Chọn trong những ngày này:

Ngày tốt: 8-11-15-16-18-19
-21-24

Ngày thường: 4-6-10-12-29-28-
30

Kỵ:

Ngày Hợi, Phá, Bình, Thâu ...

Ngày xung khắc bổn mạng

Tứ ly, Tứ tuyệt

Kim thần thất sát

 

 

Không kỵ: Cưới dâu tuổi Dần, tuổi Thân đôi bên suôi gia dâu rể và mai mối tốt.

 

Kỵ:

Hoành thiên, Châu tước: Mùng 1

Tam nương: 3-7-13-18-22-27

Nguyệt kỵ: 5-14-23

Không vong: 7-15

Xích khẩu: 2-8-14

DẬU

Thiên thành. Lục nghi. Thiên hậu

Quý: Nguyệt ân, Ất: Nguyệt đức hiệp

Ất, Tân: Trực tinh

Đinh: Nhơn chuyên

Tân: Hạ kiết

«

Yểm đối. Nguyệt hình. Thiên ân

Thiên cẩu vỹ

Kỷ: Nhơn dân ly

Tân: Dương thế

Chuỳ: Phục đoạn

MÃO

Minh tinh

Quý: Nguyệt ân

Ất: Nguyệt đức hiệp

Đinh, Quý: Trực tinh

Kỷ: Nhơn dân hiệp

Kỷ, Ất: Nhơn chuyên . Tân: Thượng kiết

«

Nguyệt yểm. Thiên tặc. Địa quả

Hoang vu. Thiên cẩu đầu. Nguyệt phá. Bì ma sát. Trùng trai

Ất: Chánh phế, Âm thổ

Nữ: Phục đoạn

TUẤT

Tục thế

Canh: Nguyệt đức, Thiên hậu

«

Nguyệt hai, Không sàng

Canh: Hồng de

 

 

 

 

 

 

Vị: Phục đoạn

DẦN

Thiên đức

Canh: Nguyệt đức, Trung kiết, Thiên hậu

Mậu: Nhơn dân hiệp. Bính, Nhaâ: Sát cống

«

Không phòng, Quý kỵ, Kiếp sát

Giáp: Chánh phế

Thất: Phục đoạn

SỬU

Ất: Nguyệt đức hiệp

Quý: Nguyệt ân

Ất, Đinh, Quý: Thượng kiết

Kỷ: Hạ kiết

«

Tân: Hồng de sát

Đẩu: Phục đoạn

Dương đức ...

Canh: Nguyệt đức, Thiên hậu

Bính, Nhâm: Trực tinh. Mậu: Nhơn chuyên

Nhâm: Thượng kiết

«

Vãng vong: Hà khôi

Hư: Phục đoạn

HỢI

Thiên đức hiệp

Ất: Nguyệt đức hiệp

Ất, Tân: Sát cống. Quý: Nguyệt ân

«

Sát chủ. Địa hung. Thiên cẩu. Khô tiêu

Tân: Ly sào

Bích: Phục đoạn


Chọn ngày lành tháng tốt kết hôn

Chiêm tinh gia 

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®