tư vấn bao la vạn sự

Phép xem giá thú (kết hôn)

Tháng 1 âm lịch

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

BẢN ĐỒ LẬP THÀNH GIÁ THÚ

 

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

TỴ

Huỳnh đạo

Đinh: Thiên đức, Quý: Thượng kết, Tân: Nguyệt đức, Nguyệt đức hiệp

 «

Hượt diệu, Băng tiêu

Nguyệt hại, Sát chủ, Thiên cang

Nguyệt hình, Thiên địa, Hoang vu

Phòng:  Phục đoạn

NGỌ

Tam hạp

Bính: Nguyệt đức, Nguyệt ân

Nhâm: Thiên đức hiệp, Thượng kiết

«

Giáp: Sát cống, Thiên hậu

Thủy triều

 

 

Giác: Phục đoạn

MÙI

Đinh: Thiên đức, Ất: Trực tinh

Tân: Nguyệt đức, Nguyệt đức hiệp

Tân, Đinh: Nhơn chuyên

«

 

 

 

 

 

 

Trương: Phục đoạn

THÂN

Nhâm: Thiên đức hiệp

Bính: Nguyệt đức, Nguyệt ân

Giáp: Thiên hậu

«

Nguyệt sát

Mậu: Nhơn dân ly

Canh: Chánh phế

Quỷ: Thục đoạn

THÌN

Lục nghi, Thiên bửu

Bính: Nguyệt ân, Nguyệt đức ...

Giáp: Thiên hậu

Bính, Canh: Nhơn chuyên

Nhâm: Thiên đức hiệp

Giáp, Mậu: Trực tinh

«

Yểm đối. Thiên tặc. Địa hùng

Khô tiêu. Không phòng. Không sàng

Thiên cẩu, Đoạt giá.

Cơ: Phục đoạn

THÁNG 1

Chọn trong những ngày này:

Ngày tốt: 2-4-6-10-12-26
-28-30

Ngày thường: 15-16-19-24-29

Kỵ:

Ngày Hợi, Phá, Bình, Thâu ...

Ngày xung khắc bổn mạng

Tứ ly, Tứ tuyệt

Kim thần thất sát

 

 

Không kỵ: Cưới dâu tuổi Ngọ, tuổi Dậu, đôi bên suôi gia, dâu rể ...

mai mối (tốt)

 

Kỵ:

Hoành thiên Châu tước: Mùng 1

Không vong: Ngày 14 - 22

Xích khẩu: Mùng 3 - 9 - 15

Nguyệt kỵ: Mùng 5 - 1 4 - 23

Tam nương: 3 - 7 - 13 - 18 - 22 - 27

 

 

DẬU

Đinh: Thiên đức

Tân: Nguyệt đức, Nguyệt đức hiệp

Ất, Tân: Sát cống

«

Hồng sa, Nhơn cách, Địa quả

Thiên cầu đầu, Ngưu lang

Kỳ: Nhơn dân ly

Tân: Chánh phế

Chuỳ: Phục đoạn

MÃO

Đinh Tân Kỷ: Bất tương

Tân: Nguyệt đức, Nguyệt đức h iệp

Đinh: Thiên đức, Kỷ: Nhơn dân hiệp

«

Đại thời. Thiên cẩu vỹ

Đinh: Ly sào

Nữ: Phục đoạn

TUẤT

Dương đức, Giáp: Thiên hậu

Bính: Nguyệt đức, Nguyệt ân

Nhâm: Thiên đức hiệp

Mậu: Nhơn chuyên

Bính, Thân: Trực tinh

«

Nguyệt yểm, Thiên hùng

Tứ biệt, Đại hung

Mậu: Ly sào, Giáp: Hồng de

Canh: Âm tá, Bính: Thọ tử

Vị: Phục đoạn

DẦN

Bính: Nguyệt đức, Nguyệt ân, Bất tương.

Mậu: Nhơn dân hiệp. Canh: Trung kiết

Canh: Bất tương. Nhâm: Thiên đức hiệp.

Giáp: Thiên hậu

«

Vãng vong, Trùng trai

Giáp: Dương sai

Thất: Phục đoạn

SỬU

Tục thế, minh tinh

Đinh: Thiên đức

Tân: Nguyệt đức, Nguyệt đức hiệp

Kỷ: Nhơn chuyên. Đinh, Quý: Trực tinh. Ất, Đinh, Quý: Thượng kiết. Đinh, Tân, Kỷ: Bất tương

«

Quý kỵ. Ất: Hồng de sát

Đẩu: Phục đoạn

Bính, Nhâm: Sát cống

Bính, Canh: Bất tương

Bính: Nguyệt đức, Nguyệt ân

Nhâm: Thiên đức hiệp; Thượng kiết

Giáp: Thiên hậu

«

Bì ma sát, Sát chủ dương

Thiên địa ly biệt

Hư: Phục đoạn

HỢI

Lục hợp

Đinh: Thiên đức

Tân: Nguyệt đức, Nguyệt hiệp

«

Kiếp sát, Hà khôi, Nghiêu bại

Kỷ: Ly sào

 

 

Bích: Phục đoạn


Chọn ngày lành tháng tốt kết hôn
 

Chiêm tinh gia 

Trần Ngọc Kiệm 

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®