tư vấn bao la vạn sự

Phép xem giá thú (kết hôn)

Tháng 5 âm lịch

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

BẢN ĐỒ LẬP THÀNH GIÁ THÚ

 

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

TỴ

Tân: Thiên đức hiệp

Quý: Sát cống

Ất, Quý: Thượng kiết

 «

Hồng sa sát

Kỷ: Ly sào, Đinh: Ly biệt

 

 

 

 

 

Phòng:  Phục đoạn

NGỌ

Dương đức, Thiên đế

Giáp: Trực tinh, Thiên hậu

Bính: Nguyệt đức. Mậu: Nguyệt ân

Canh, Bính: Nhơn chuyên

«

Nguyệt yểm. Thiên quả. Nguyệt hình. Thiên cẩu đầu

Bính: Âm dương thổ

Giác: Phục đoạn

MÙI

Lục hạp

Ất, Quý: Bất tương

Tân: Nguyệt đức hiệp, hạ kiết

«

Không sàng, Nghiêu bại

Quý: Hồng de

 

 

 

 

 

Trương: Phục đoạn

THÂN

Giáp: Thiên hậu

Mậu, Giáp, Bính: Bất tương

Bính: Nguyệt đức, Mậu: Nguyệt Giáp

Canh: Sát cống

«

Sát chủ, Thiên cẩu, Địa hùng

Mậu: Nhơn dân ly

Nhâm, Mậu: Ly sào

Quỷ: Thục đoạn

THÌN

Giáp: Thiên hậu

Mậu: Nguyệt ân

Bính: Nguyệt đức, Hạ kiết

«

Sát chủ dương

 

 

 

 

 

Cơ: Phục đoạn

THÁNG 5

Chọn trong những ngày này:

Ngày tốt: 8-11-15-19-
21-24

Ngày thường: 2-6-10-12-20-
26-30

Kỵ:

Ngày Hợi, Phá, Bình, Thâu ...

Ngày xung khắc bổn mạng

Tứ ly, Tứ tuyệt

Kim thần thất sát

 

 

Không kỵ: Cưới dâu tuổi Sửu, tuổi Mùi đôi bên suôi gia dâu rể và mai mối tốt.

 

Kỵ:

Hoành thiên, Châu tước: Mùng 1

Tam nương: 3-7-13-18-22-27

Nguyệt kỵ: 5-14-23

Xích khẩu: 10-18

Không vong: 5-17-27

DẬU

Minh tinh, Giáp: Thiên hậu

Ất, Quý: Bất tương

Ất, Tân: Trực tinh

Bính: Nhơn chuyên

Tân: Nguyệt đức hiệp, Hạ kiết

«

Thiên can

Kỷ: Nhơn dân ly

Chuỳ: Phục đoạn

MÃO

Thiên thành, Tục thế

Tân: Nguyệt đức hiệp

Kỷ: Nhơn dân hiệp

Ất, Kỷ: Nhơn chuyên

Đinh, Quý: Trực tinh

Ất, Quý: Thượng kiết

«

Hà khôi. Vãng vong. Đại thời

Khô tiêu, Đoạt giá, Ngưu lang

Nữ: Phục đoạn

TUẤT

Giáp, Bính, Mậu: Bất tương

Bính: Nguyệt đức

Mậu: Nguyệt ân

Giáp: Thiên hậu

«

Thuỷ triều

Nhâm: Chánh phế

 

 

 

 

 

Vị: Phục đoạn

DẦN

Thiên đức hiệp. Giáp: Thiên hậu

Bính, Nhâm: Sát cống

Mậu: Nguyệt ân, Nhơn dân hiệp

Bính: Nguyệt đức

Canh: Trung kiết

«

Quý kỵ, Thiên hùng

 

 

 

 

 

 

Thất: Phục đoạn

SỬU

Huỳnh đạo

Tân: Nguyệt đức

«

Tử biệt, Nhơn cách, Nguyệt hại

Tân: Ly sào

 

 

 

 

 

 

 

 

Đẩu: Phục đoạn

Lục nghi, Thiên bửu

Giáp: Thiên hậu

Mậu: Nguyệt ân, Nhơn chuyên

Bính, Nhâm: Trực tinh

Bính: Nguyệt đức, Thượng kiết

«

Thiên tặc, Yểm đối, Nguyệt phá

Hoang vu, Địa quả, Trùng trai

Bì ma sát, Thiên cẩu vỹ

Mậu: Thọ tử

Hư: Phục đoạn

HỢI

Thiên đức

Ất: Bất tương

Tân: Nguyệt đức hiệp

Ất, Tân: Sát cống

«

Không phòng. Kiếp sát

Quý: Chánh phế

 

 

 

 

 

 

Bích: Phục đoạn


Chọn ngày lành tháng tốt kết hôn
 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®