tư vấn bao la vạn sự

Phép xem giá thú (kết hôn)

Tháng 9 âm lịch

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

BẢN ĐỒ LẬP THÀNH GIÁ THÚ

 

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

TỴ

Tục thế, Minh tinh

Quý: Trực tinh

Quý, Tân: Bất tương

Tân: Thiên nguyệt đức hiệp

Ất, Kỷ: Nhơn chuyên

Ất, Quý: Thượng kiết

 

Nhơn cách

Tân: Ly sào

Tân, Đinh: Châu tước

Phòng:  Phục đoạn

NGỌ

Giáp: Thiên hậu

Canh, Nhâm, Mậu: Bất tương

Bính: Thiên nguyệt đức

Canh: Nguyệt ân

 

Sát chủ, Không phòng, Thiên hùng

Nhâm, Dậu: Ly sào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giác: Phục đoạn

 

MÙI

Tân, Quý: Bất tương

Tân: Thiên nguyệt đức hiệp

Kỷ, Quý: Sát cống, Ất: Hạ kiết

 

Hà khôi. Hoang vu. Nguyệt hình

Tân: ly biệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương: Phục đoạn

 

 

 

 

 

THÂN

Thiên bửu, Lục nghi

Giáp: Thiên hậu

Bính: Thiên nguyệt đức, Nhơn chuyên.

Giáp, Canh: Trực tinh.

Canh: Nguyệt ân

 

Yểm đối, Thiên tắc, Ngưu lang

Mậu: Nhơn dân ly

Nhâm, Mậu: Châu tước

 

 

 

Quỷ: Phục đoạn

THÌN

Giáp: Thiên hậu

Nhâm, Canh, Mậu: Bất tương

Canh: Nguyệt ân. Nhâm: Sát cống

Bính: Thiên nguyệt đức, Hạ kiết

 

Vãng vong: Nguyệt phá. Tử biệt

Cơ: Phục đoạn

THÁNG 9

Chọn trong những ngày này:

Ngày tốt: 8-15-16-19-21-
24-29

Ngày thường: 4-6-10-12-20-28

Kỵ:

Ngày Hợi, Phá, Bình, Thâu ...

Ngày xung khắc bổn mạng

Tứ ly, Tứ tuyệt

Kim thần thất sát

 

 

Không kỵ: Cưới dâu tuổi Tỵ, tuổi Hợi đôi bên suôi gia dâu rể và mai mối tốt.

 

Kỵ:

Hoành thiên, Châu tước: Mùng 1

Tam nương: 3-7-13-18-22-27

Nguyệt kỵ: 5-14-23

Không vong: 14-22

Xích khẩu: 1-7-15

DẬU

Huỳnh đạo

Tân: Thiên nguyệt đức hiệp: Hạ kiết

«

Nguyệt hại. Thiên cẩu vỹ

Kỷ: Nhơn dân ly

 

 

 

 

 

Chuỳ: Phục đoạn

MÃO

Lục hạp

Tân, Quý: Bất tương

Tân: Thiên nguyệt đức hiệp, Trực tinh, Thượng kiết

Kỷ: Nhơn dân hiệp

 

Nghiêu bại. Đại thời. Địa quả. Thiên cẩu đầu

Ất: Chánh phế

Nữ: Phục đoạn

TUẤT

Thiên đo

Giáp: Thiên hậu

Bính: Thiên nguyệt đức

Canh: Nguyệt ân

Giáp, Canh: Sát cống

 

Không sàng

Canh: Dương thổ

Vị: Phục đoạn

DẦN

Dương đức, Giáp: Thiên hậu

Bính: Thiên nguyệt đức

Mậu: Nhơn dân hiệp

Canh: Nguyệt ân,Trung kiết

Mậu, Giáp: Nhơn chuyên

Bính, Nhâm: Trực tinh

 

Nguyệt yểm: Khổ tiêu

Giáp: Thọ tử

Giáp: Âm thổ, Chánh phế

Canh: Châu tước

Thất: Phục đoạn

SỬU

Tân: Thiên nguyệt đức hiệp

Kỷ, Tân: Sát cống. Kỷ: Hạ kiết

Ất, Đinh, Quý: Thượng kiết

 

Hồng sa. Thiên can. Hượt diệu

Sát chủ trương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đẩu: Phục đoạn

 

Giáp: Thiên hậu

Bính: Thiên nguyệt đức

Canh: Nguyệt ân

Nhâm: Thượng kiết

 

Quý kỵ. Bì ma sát. Thiên cẩu

Địa hủng. Thuỷ triều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Hư:Phục đoạn

HỢI

Thiện thành

Tân: Thiên nguyệt đức hiệp

Ất: Trực tinh

Kỷ, Quý: Nhơn chuyên

 

Kiếp sư

Tân: Ly sào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bích: Phụcđoạn 

Chọn ngày lành tháng tốt kết hôn

Chiêm tinh gia

TrầnNgọc Kiệm 

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®