tư vấn bao la vạn sự

Phép xem giá thú (kết hôn)

Tháng 12 âm lịch

Cập nhật : 05/07/2014
Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn

BẢN ĐỒ LẬP THÀNH GIÁ THÚ

 

 

 

Dùng để xem dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, nhập phòng tân hôn ...

TỴ

Lục nghi ... Thiên thành

Ất: Thiên nguyệt đức hhiệp

Ất, Kỷ: Nhơn chuyên

Tân: Nguyệt ân

Quý: Trực tinh

Ất, Quý: Thượng kiết

 «

Yếm đối.

Quý: Ly biệt, Đinh: Chánh phế

Đinh, Tân: Châu tước

Phòng:  Phục đoạn

NGỌ

Canh: Thiên nguyệt đức hiệp, Thiên hậu

Nhâm: Thượng kiết

«

Nguyệt hại, Đại thời,Địa quả

Thiên cẩu vỹ. Đoạt giá

Bính: Chánh thế

 

 

 

 

 

Giác: Phục đoạn

MÙI

Ất: Thiên nguyệt đức, Hạ kiết

Kỷ, Quý: Sát cống

Tân: Nguyệt ân

«

 

 

Tử biệt. Nguyệt phá, Trùng trai

 

 

 

 

 

 

 

Trương: Phục đoạn

THÂN

Dương đức

Canh: Thiên nguyệt đức, Trực tinh

Thiên hậu

Bính: Nhơn chuyên

«

Hượt diệu. Khô tiêu

Mậu: Nhân dân ly

Nhâm, Mậu: Châu tước

 

Quỷ: Thục đoạn

THÌN

Canh: Thiên nguyệt đức, Thiên hậu

Bính, Canh: Bất tương

Nhâm: Sát cống, Bính: Hạ kiết

«

Hà khôi, Sát chủ, Sát chủ dương

 

 

 

 

Cơ: Phục đoạn

THÁNG 12

Chọn trong những ngày này:

Ngày tốt: 8-11-15-16-19-
21-24-29

Ngày thường: 2-4-6-20-26-28

Kỵ:

Ngày Hợi, Phá, Bình, Thâu ...

Ngày xung khắc bổn mạng

Tứ ly, Tứ tuyệt

Kim thần thất sát

 

 

 

 

Không kỵ: Cưới dâu tuổi Tý, tuổi Ngọ đôi bên suôi gia dâu rể và mai mối tốt.

 

 

Kỵ:

 

Hoành thiên, Châu tước: Mùng 1

Tam nương: 3-7-13-18-22-27

Nguyệt kỵ: 5-14-23

Không vong: 22-27

Xích khẩu: 11-10 - 6

 

 

 

 

DẬU

Ất: Thiên nguyệt đức hiệp

Tân: Nguyệt ân, Hạ kiết

«

Thiên hung

Tân: Thọ tử. Kỷ: Nhơn dân ly

 

Chuỳ: Phục đoạn

MÃO

Huỳnh đạo

Tân, Đinh, Kỷ: Bất tương

Ất: Thiên nguyệt đức hiệp

Tân: Nguyệt ân, Trực tinh

Ất, Tân, Quý: Thượng kiết

Kỷ: Nhơn dân hiệp

«

Thiên cẩu. Địa hung. Bì ma sát

Nữ: Phục đoạn

TUẤT

Canh: Thiên nguyệt đức, Thiên hậu

Giáp, Canh: Sát công

«

 

Nguyệt hình, Thiên can, Hoang vu

 

 

 

 

Vị: Phục đoạn

DẦN

Thiên bửu

Bính, Canh: Bất lương

Canh: Thiên nguyệt đức, Trungkiết

Thiên hậu

Bính, Nhâm: Trực tinh

Mậu, Giáp: Nhơn chuyên

Mậu: Nhơn dân hiệp

«

Kiếp sát, Ngưu lang

Canh: Châu tước

Thất: Phục đoạn

SỬU

Huỳnh đạo, Lục hap

Đinh, Tân, Kỷ: Bất tương

Đinh: Nguyệt đức hiệp. Kỷ: Hạ kiết

Ất, Đinh: Thượng kiết

«

Không sàng. Không phòng. Vãng vong. Hồng sa sát

Kỷ: Ly sào, Quý: Dương thổ

 

 

 

 

 

Đẩu: Phục đoạn

Lục hạp, Tục thế

Canh: Thiên nguyệt đức

Thiên hậu

Nhâm: Thượng kiết

«

Quý kỵ. Nghiêu hại. Thiên cẩu đầu

Mậu: Ly sào

 

 

 

 

 

 

Hư: Phục đoạn

HỢI

Minh tinh

Ất: Trực tinh, Thiên nguyệt đức hiệp

Kỷ, Quý: Nhơn chuyên

Tân: Nguyệt ân

 

 

«

Nguyệt yểm, Nhơn cách, Thiên tặc, Thuỷ triều

Quý: Ly sào. Âm thổ

Kỷ: Châu tước

Bích: Phục đoạn


Chọn ngày lành tháng tốt kết hôn

 

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm 

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®