tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Lập minh để truyền thụ

Cập nhật : 05/07/2014
1. Truyền thụ luận 2. Định minh thệ 3. Nghi thức lập minh 4. Tựa truyền phái

Lập minh để truyền thụ cho học trò gồm có bốn mục:

1. Truyền thụ luận

2. Định minh thệ

3. Nghi thức lập minh

4. Tựa truyền phái

 Truyền phái tiết lậu thiên cơ

Kiền là tượng trưng chức ngự sử

Cấn là tượng trưng chức trạng nguyên Khôn là tượng trưng chức tể tướng Tốn là tượng trưng chức anphủ

Thân là tượng trưng chức thái thú Hợi là tượng trưng chức quan huyện Dần là tượng trưng người thứdân

Tỵ là tượng trưng chức vị tướng quân

Nói về thế bút sơn có năm thế:

. Thế phát khôi giáp

2. Thế phát văn chương

3. Thế phát thư sinh

4. Thế phát áp mục

5. Thế phát thái họa (hội họa) Truyền phái tiết lậu cơ trời

Ông Dương Quân Tùng tên chữ là Trường Mậu, tên hiệu là Cứu Bần, ông Tăng Văn Địch tên hiệu là ChânTiên Nhân: khi Tăng Công còn nhỏ, có biệt danh là Liên Vũ, tu ở núi Kim Tinh dồn hết tinh hoa phát huy huyền bí tiết lậu cơ trời tức là bộ Địa lý (thuật Phong thủy) chính tông này, do ông Dương QuânTùng phát minh truyền đến ông Tăng Văn Địch tên hiệu là Liêu Vũ. Chính những người theo học phảihiểu thế đất thế nào? Phải biết nhận ra những hình thế miệng truyền mắt thấy, thế kia thế khác v.v…nên có câu rằng:

 Phần phiên âm

Lương điển cánh tác tử tôn lụy
Châu ngọc chung vi thể tử tai

Nhất quyển kinh truyền hiền tiếu giả
Thủ chi bất kiệt dụng vô nhai

 Giải nghĩa

Ruộng nương chỉ để con mang lụy

Châu ngọc hay gì vợ mắc tai

Một quyển kinh này khôn giữ được

Lấy dùng không hết cứ còn hoài.

Lại có câu Kinh rằng:

Phần phiên âm

Cộng âm cộng hưởng cộng lai long

Bách tính cư chi tổng nhất đồng

Tiền diện nhất ban thị tham lang

Nhất gia phú quý nhất gia cùng

Giải nghĩa

Cũng âm cũng hưởng cũng rồng chầu

Trăm họ cùng nhau ở đã lâu

Trước mắt tham lang ngay ở đó

Người giàu kẻ khó bởi vì đâu?

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®