tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Lời Diệu Quyết Khánh An

Cập nhật : 05/07/2014
Áo hoàng bào giá yêu sau, Cháu con vinh hiển dài lâu sang giàu

Lời Diệu Quyết Khánh An

Áo hoàng bào giá yêu sau,

Cháu con vinh hiển dài lâu sang giàu

Nhời chú giải rằng: Hai vai đều có ngọn núi tròn, ngoài có núi tròn nữa, hình như

chiếc áo hoàng bào, con cháu tất nhiên vinh hiển.

Trên vai thanh long và bạch hổ, có núi hình như cái ấn, con cháu sang trọng mà hiền tài.

Thái bạch (kim tinh) có núi hình tròn đối chiếu, làm chính án, con cháu tất đỗ

trạng nguyên.

 Giải nghĩa văn vần:

 Nhời chú giải rằng:

 Hổ long có ấn trên vai,

Cháu con phú quý hiền tài vinh hoa, Thái bạch trước án đối xa

Cháu con thi đỗ hẳn là trạng nguyên

Bốn bên bốn thú ưu tiên

Cháu con phát đạt thần tiên trên đời

Tam thai ngọc ấn châu rơi

Cháu con phú quý đời đời vẻ vang.

Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ bốn cái đó gọi là tứ thú vậy, mà đều chầu vào mộ thì con

cháu hẳn là phú quý.

Tam thai ấy là ý nói đàng trước có ba núi tròn trong lại có núi ấn vuông đẹp như

hạt ngọc thì con cháu sang trọng được gần vua chúa luôn luôn.

Thanh long núi mọc trùng trùng, con cháu sang trọng mà thông đạt nhiều.

Là ý nói long ngoại, long nội bao bọc trùng trùng thì trước có con hiền, sau lại có cháu hiền sang

trọng và thông minh hiển đạt.

 Tổng vịnh văn vần:

Thanh long núi mọc trùng trùng

Cháu con sang trọng mà thông đạt nhiều.

Bạch hổ hàng lẻ tẻ, sanh ra con cái ngu si là ý nói bạch hổ trong ngoài không tiếp ứng (thân lìa

tức là không có khí) con gái bị ngu si.

Bạch hổ nước chảy không chầu vào minh đường (gọi là bạch ngạch thủy vô qui)

thì trong nhà của cải hao tổn.

Đàng trước không có án hay thấp yếu quá thì trong nhà ít người đỗ đạt cũng như thiếu người học

thức.

Là ý nói đàng trước không có cái gì làm án, hay có mà thấp yếu quá thì không có người đỗ đạt.

Hai khách thấy như đứng chầu trước cửa là kiểu đất thăng quan tiến chức được mọi người tôn trọng.

Là ý nói trước minh đường có ngọn núi tròn nhọn hình như người đứng chực hai bên là con cháu tất

thăng quan tiến chức phú quý vẻ vang được mọi người tôn trọng.

Hình như con ngựa chạy   lại phương nào là con trai ấy được giàu sang vinh

hiển.

 Hình như con kỳ lân đứng vào chỗ nào thì con trai ấy đỗ cao. Long vị ôm mình vào chỗ nào là con

trai ấy thi đỗ.

Bạch hổ trên vai có núi như ngôi sao sinh con tú nữ được thiên tử rước vào

trong cung.

Là trúc rơi sau nhà, con cháu chết non và cùng khổ.

Nghĩa là nói Huyền vũ có đường như chữ đinh, con cháu chết non khốn cùng, còn hay bị mất trộm cắp

hay là chó cắn trộm vậy.

Cành thông nằm ngang ngoài đường xá, con cháu đói khát và chết non.

Là ý nói đàng trước có dáng ngã ba thì con chau đói khát và chết non vậy.

Thanh long, Bạch hổ đều giữ chắc chắn, trong lại có nước lắng trong, thì con cháu tất nhiên thông

minh.

Bạch hổ có nốt nhọn như kim tinh bắn vào, hẳn là bị giặc cướp trộm cắp.

Bạch hổ bị bức tối không quang đãng được thì con gái chết ở làng khác, là ý nói rằng bạch hổ bị

vườn ao đường ngõ xóm làng bức bách, thì người con gái chết ở làng khác.

Thanh long nước phản ra không bao bọc vào nhà, trong nhà ấy tất nhiên không có của cải gì.

Là ý nói rằng thanh long nước đã không bao bọc vòng về, mà lại chảy phản ra, thì nhà ấy tất nhiên

bán hết ruộng vườn trong nhà không còn của cải gì.

Thanh long sáng sủa nhuần nhã mà dài, con cháu đẹp đẽ mà có vẻ văn chương. Huyền vũ thanh tú mà hồn

hậu thì con cháu sống lâu, làm ăn thịnh vượng

 Thêm câu vần để dễ nhớ: Cao dày Huyền vũ vững vàng

Vẻ vang con cháu giàu sang thọ tràng

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®