tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Văn chương địa lý luận

Cập nhật : 05/07/2014
Địa lý cũng giống như văn chương, chỉ muốn cầu lấy mỹ lệ chứ chẳng muốn thô lỗ xấu xí làm gì. Nếu được chỗ ấm áp nhuần nhã

Văn chương địa lý luận

 

Địa lý cũng giống như văn chương, chỉ muốn cầu lấy mỹ lệ chứ chẳng muốn thô lỗ xấu xí làm gì. Nếu được chỗ ấm áp nhuần nhã có sông núi vòng về bao bọc lấy, thì phát sinh tất nhiên hiền sĩ nho phong.

Được thế hợp bên thanh long vững vàng thì người con trai tất nhiên lấy được người vợ hiền chính đáng.

Bạch hổ có ao hồ vòng lấy ấn là đất phát con gái lấy được chồng hiền. Trên thu về dưới hợp lại là con trai có trưởng thành.

Bên trong có khe nước chảy đi, không trở lại là đất không có tử tức. Đàng sau khuyết hãm trông không thế là không chính ngôi, tất nhiên con trai góa bụa.

Phần phiên âm

Văn chương địa luận:

Trùng sơn trùng thủy lưỡng tranh quang, Hồ hải tuyền hoàn chính diện đang, Nhược kiến tiêm sơn lai tác án,

Tất nhiên tôn tử thụ phong vương.

 

GIẢI NGHĨA

Trùng sơn trùng thủy khéo là may, Hồ hải vòng về giữa mặt đây?

Núi nhọn mọc xinh trình án đó, Cháu con hưởng thụ đức vua thay

Phần phiên âm

Minh đường thi

Minh đường quảng khoát thế hùng lượng, Long hổ tương giao tại diện đương, Nhược kiến sơn tiền hình

tự bảng,

Danh cao cập đệ cận quân v

Giải nghĩa

Minh đường có thơ rằng:

Minh đường chính tẩm rộng khang trang, Long hổ giao nhau đối vững vàng

Bảng sơn đàn trước non là án,

Đỗ đạt vua yêu tiếng vẻ vang

Luận về núi án

Cổ nhân có nói rằng:

Phần phiên âm

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®