tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Luận về Ngũ hành tương ngộ

Cập nhật : 05/07/2014
Năm hành: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ.

Luận về Ngũ hành tương ngộ

Năm hành: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ.

Thần đọc sách địa lý đã nhiều, nhưng chỉ thấy bàn về chỗ thuộc ngũ hành, chứ chưa ai biết ngũ hành cùng gặp. Xin đem định lý trước sau để cùng bàn luận, vì phép hay càng nên hiểu biết.

Nước gặp nước thì nam nữ tính dâm

Phương Bắc mà có nước thấm nhập thì trai gái hẳn là có tính dâm

Lửa gặp lửa thì lắm điều kiện tụng

Phương Nam có hỏa hình. Phương Kim lại gặp Kim là vượng, của cải tất nhiều tự nhiên tới.

Phương Tây có Kim hình.

Phương Mộc lại có Mộc tinh tương sinh tất nhiên trai gái giàu sang. Phương Đông có Mộc tinh càng tươi tốt vậy.

Đất lại có đất ở trên, thì con trai mù lòa, con gái sầu não.

Đất ở trung ương là minh đường. Mộc hình gãy (núi ở phía đông đứt gãy) tất nhiên tổ không có chim nghĩa là không có tử tức.

Đất thấp: (tức là thổ sơn đê hãm) không dựng nên việc cửa nhà.

Gió buồm nổi lên là khách giang hồ nghĩa là núi bên ta bên hữu ở đằng trước có mấy miếng đá nổi lên như cánh buồm.

Đằng văn vũ hậu chết phương xa.

Nghĩa là đàng sau có nước, đàng trước như mây cuốn chỉ ham đi ra ngoài.

 Bạch hổ có nước ngấm vai thì con gái tất nhiên tham tà hiếu sắc. Bạch hổ nước ngấm vào huyền vũ,

vào vai thanh long.

Thanh long vai có nước chảy đi con trai phải chết dữ.

Vai thanh long có nước chảy về huyền vũ, hay có đường đi ngược về huyền vũ. Thanh long nối đuôi là con út phải tai nạn giết chóc.

Đuôi thanh long nổi ngọn, con út tất phải khốn khổ vì việc quan. Trên vai bạch hổ như bay cao là con gái tính dâm.

Trên vai bạch hổ có nước chảy là tính hay đi.

Nước chảy quanh núi thủy sơn là có mệnh sứ thần.

Nước đứng lặng chung quanh núi bản sơn thì tất nhiên có chức mệnh sứ thần. Bút thần, sông tới hẳn là sinh con quý tử.

Núi bút thần bên vai tả có sông lớn vòng vào, hẳn sinh con trạng nguyên. Gió thổi nước tan con bỏ cha.

Gió thổi nước chảy đi, con gái chẳng theo cha tùy trên dưới mà phân biệt. Hoa mai xuân muộn dẫu được một thời phú quý.

Hoa mai ấy là bên tả có một ngọn núi trọn, chu tước lại có một ngọn là phú quý một thời.

Nước chảy hình nhọn gái giết chồng.

Bạch hổ có nước chảy, lại như hình nhọn là gái giết chồng rồi ở góa. Cung không có lá liễu thì tất nhiên con cháu không đông đúc cửa nhà.

Núi bản sơn lại có một ngón núi không cao hay có cao mà không có dáng bao bọc tất nhiên là ít con cháu vậy.

Hình thế nếu chẳng được nghiêm chỉnh ấy là dấu hèn.

Là ý nói huyền vũ không được tôn nghiêm thì phát sinh nghèo hèn.

Cửa đóng không mở con trai con gái ngu muội là ý nói minh đường không khai thông vậy.

Hình dáng gặp nhiều cái xấu hẳn là suy vi.

Là ý nói núi bản sơn có nhiều hình dáng xấu tất nhiên là hỏng.

Hình như vách lở, không con nghèo là chết non là nói long hổ đều không, có nước xa không có núi mọc người ấy chết non và côi cút.

Ba dấu lành, sáu dấu xấu, xấu tốt phải cần ở con mắt của người ta.

Nghìn biến vạn hóa nhưng dầu có biến hóa cũng là ở tâm thân tinh tường của con người.

Rất cần phải xét ở chỗ mạnh chỗ yếu.

Cái khí thế mạnh yếu là cốt tìm ở chỗ đột khởi lên hoặc ở chỗ hình núi hình nước uốn vòng về bởi

chỗ tinh thần tụ hội.

Núi bản sơn mà xấu con trai nghèo khổ.

Là ý nói núi huyền vũ mà thô sơ xấu xí quá con trai chỉ có ba.

Nhiều nước chảy xói, con gái biệt ly là ý nói bạch hổ có lỗ nước chảy xói một bên hẳn là biệt ly.

Thế trước, trước tới, đứng hướng trước.

Núi dương bắn thẳng nhiều người nghèo khổ. Thanh long bắn thẳng con trai có ba.

Thế ngầm chảy dài định rằng con gái bị hình

Bạch hổ chạy dài đi thẳng là con gái vì chồng mà bị hình phạt vậy. Thế như ba quân ra trận là tất sinh tướng mạnh.

Hai trò ôm vai tất sinh ra hủ nho.

Muôn trùng ngọn núi mọc thì lấy thế quang nhuận xa xa. Nước chảy quanh hai đầu nên tìm sắc ngọc lắng trong
Trước đón nước bể nên cầu xuân sắc như gương.

Là ý nói rằng trước minh đường bên trong có bể nước mọc ngọn núi tròn như gương thì tất nhiên phát sinh trạng nguyên hoàng hậu.

Đàng sau như mây cuốn mùa thu có sương.

Là ý nói rằng đàng sau núi có mây như sương xuống cỏ cây tươi tốt nhà hẳn thịnh.

Bên thanh long có ngọn núi như bút xinh như măng ngọc xinh tươi là phát trạng nguyên.

Thiên ngoại có văn tinh đẹp tựa đan trì đối chiếu.

Thiên ngoại: tức là chu tước đó có mọc ngọn núi như sao cao lên là điểm phát nho học vậy.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®