tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Luận án sơn

Cập nhật : 05/07/2014
Luận án sơn Cổ nhân vân viễn tắc sinh nhân kiệt, Cận tắc sinh sát nhân, Cao nhi viễn tử tôn nhân kiệt

Luận án sơn

Cổ nhân vân viễn tắc sinh nhân kiệt, Cận tắc sinh sát nhân,

Cao nhi viễn tử tôn nhân kiệt, Cận nhi bức tử tôn bại tuyệt,

Giải nghĩa

Án xa thì sinh nhân tài

Án gần sát hại người hoài khổ thay

Cao mà xa cũng còn may

Gần mà bức bách thì hay khốn cùng.

Đất nơi bình dương mà có chỗ nước giao hội nghìn dặm thì đất ấy tất sinh ra bậc thánh hiền.

Ví bằng được chỗ chân chính mạch uyển chuyển sâu bề đất phát sinh ra người phú quý.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®