tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Phép kén chọn huyệt

Cập nhật : 05/07/2014
Phép kén chọn huyệt

Phép kén chọn huyệt

Tham lang tinh thuộc mộc tức là sao tử khí tinh, tức là sao sinh khí. Cự môn tinh thuộc thổ, tức là sao thiên tài, tức là sao thiên y.

Lộc tồn tinh thuộc thổ, tức là sao cô diệu, tức là sao lộc cung.

Sao văn khúc thuộc thủy tức là sao trảo đãng, lại tức là sao lục sát. Sao liêm tinh thuộc hỏa tức là sao táo hỏa.

Sao vũ khúc thuộc kim tức là sao duyên niên vậy.

Sao phá quân thuộc kim, tức là sao thiên cương, lại là tuyệt mệnh

Thái dương thuộc kim tinh Thái âm thuộc kim tinh. Sao tả phụ thuộc kim

Sao hữu bật thuộc kim.

Sao tử khí thuộc mộc, tức là sao tham lang. Sao thiên tài thuộc thổ, tức là sao cự môn. Sao cô diệu thuộc thổ, tức là sao lộc tồn.

Sao trảo đãng thuộc thủy tức là sao văn khúc Sao hỏa táo thuộc hỏa, tức là sao liêm trinh. Sao duyên niên thuộc kim, tức là sao vũ khúc.

Sao thiên cương thuộc kim, tức là sao phá quân.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®