tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Phép so sánh long mạch

Cập nhật : 05/07/2014
Kìa như kim mộc thủy hỏa thổ ấy là thiên tinh đấy vậy. Tròn hay là uyển chuyển, thẳng hay là nhọn vuông ấy là hình thế của đất vậy

 

Phép so sánh long mạch

 

Kìa như kim mộc thủy hỏa thổ ấy là thiên tinh đấy vậy.

Tròn hay là uyển chuyển, thẳng hay là nhọn vuông ấy là hình thế của đất vậy. Thiên tinh địa hình:

Trên dưới cùng nương tựa nhau, mà mỗi cái vẫn có nguyên nhân, duyên theo chỗ đó mà phát sinh ra cho nên mới nói rằng: Hình tức là tinh vậy.Hiện thiên kim .Trương thiên thủy Sung thiên mộc Diệm thiên hỏa Chướng thiên thổ

Đây là năm sao chính ở trên trời vậy. Chủ phát đại phú đại quý.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®