tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Phép kén chọn huyệt

Cập nhật : 05/07/2014
Phép kén chọn huyệt

Phép kén chọn huyệt

 

Nếu nhãn lực mơ hồ thì khó phân biệt ra được hình dung cho nên phải nhận ra

Âm lại thì dương chịu nhận lấy.Dương lại thì âm chịu nhận lấy (chứa đựng) (Trên to dưới nhỏ gọi là dương lại.Trên nhỏ dưới to gọi là âm đại)

Hình như nhũ đột ấy gọi là âm, hình như kiềm oa ấy gọi là dương. Hình vẹo

(hình đất chéo lệch) lại đó thì chính phải thiện. Hình chính lại đó thì tà phải chịu.

Nhận được càng rõ càng hay,

Xem ngay cốt yếu khéo hay tinh tường

Như bổ quả dưa, như cắt ngó sen, vợ con hai đoạn. Như cỡi rồng bay, như bắn tên lửa, tai hại hai phương.

Xem long mạch cần nhất phải nhận dấu vết, nơi nào chứa những dấu vết nào. Biến dịch không bao giờ nhất định: người xem đó phải khéo mắt khôn ngoan. Tìm tòi đâu đã chắc mười phần hình dung mạch đã hình dung ở bụng.

Cục đường xem xét phải sao nên, khi vào núi cốt phải tìm nơi thủy khẩu.

Đăng cục cần xét đám đinh đường.

Huyệt thuộc âm khai khẩu tất vuông, dương khai khẩu tất nhiên tròn trặn.

Cờ hồng thấy lớn: Bính Đinh hai phương, núi hình như chữ bát: Người người như giữ thẻ hương, hay thế câu vào như gìn giữ cả đôi bên: đời đời áo tía.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®