tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Huyệt pháp luận

Cập nhật : 05/07/2014
Huyệt có những thể nào? Nước chảy đổ vào là hơn hết, gió vào không ra được là thứ nhì Ngự bình nước cuốn chầu là,

Huyệt pháp luận

Huyệt có những thể nào? Nước chảy đổ vào là hơn hết, gió vào không ra được là thứ nhì

Ngự bình nước cuốn chầu là,

Cháu con tướng tá vào ra triều đình

Hình như chuông vàng sinh ở chùa đàng tây là phát tướng võ, quản đốc ba quân.

Hình như chõ úp chứa ở đàng đông, nhà giàu đại phú, ruộng muông nghìn mẫu. Núi nga mi hiện ở kim khanh, con trai con gái duyên hài gặp chủ.

Liên châu tròn như quả trứng ở gần thủy khẩu, anh em thi đỗ đồng khoa?

Lâu đài cổ vũ xum vầy la liệt như thành biểu hoa giữ cửa trấn thủ ở gần thủy khẩu.

Trông giống gươm bày, huy vũ can thành, phần nhiều sản xuất tướng tài. Cờ mở bút chong, quan văn quan vũ sinh ra tuấn kiệt.

Núi nga mi hiện ra phương Tốn, con gái được làm cung phi.

Hình giống như tờ cáo trục, hay thấy hình như hoa nở thì con trai lấy được nàng công chúa.

Thấy hình như văn bút ở liền với tờ cáo trục, thì đi thi một lần là đỗ.

Thấy hình như bày mũ dựa ở ngự bình là đất phát đông cung thị giảng nên tìm cho được ba phương đất lành.

Ba phương đất lành ấy là: Ất, Bính, Đinh thế vậy thôi. Còn thiên phương tức là phương Cấn vậy. Cốc tướng tức là mùi phương thế vậy.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®