tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Bàn luận về thủy khẩu

Cập nhật : 05/07/2014
Minh đường chỗ nước nó chảy ra thì gọi là thủy khẩu, thanh long hay bạch hổ đàng trước huyệt hai tay giao khớp với nhau, giữa có nước chảy

Bàn luận về thủy khẩu

 

Minh đường chỗ nước nó chảy ra thì gọi là thủy khẩu, thanh long hay bạch hổ đàng trước huyệt hai tay giao khớp với nhau, giữa có nước chảy. Đó là đệ nhất trùng thủy khẩu. Gần án có sinh ngành thừa được thanh long bạch hổ châu ngành giao khớp vào đó. Ấy là đệ nhị trùng thủy khẩu.

Núi vòng chầu quanh củng cố sau án để hộ trì giao thác hai núi giao khớp. Đó là

đệ tam trùng thủy  khẩu.

Cho nên có câu ca rằng:

Không khai thủy khẩu phi công

Khí không chung đúc tất không phát nào

Tam gia ngũ hộ xôn xao

Cũng thành cơ cực biết bao khốn cùng.

Ông Cố Lưu nói rằng:

Cửa then chẳng thấy khóa nhiều

Một đời phong vận chuyển vèo ra hung.

Thảng hoặc gặp địa thế đãng dịch chạy thẳng tuốt đi, thì quyết nhiên đất không có kho xúc tích tụ hội. Cho nên người ta sinh ra nghèo nàn.

Ông Cố Tạ nói rằng: Cốt yếu phải nhận biết những chổ đại địa phát phú quý thì nước chảy như người chức nữ đưa thoi đi đi lại lại cuồn cuộn dệt vải.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®