tư vấn bao la vạn sự

Hồng vũ cấm thư

Kén chọn hướng huyệt

Cập nhật : 05/07/2014
Ông Cố Quản nói rằng: Phương đông nam chẳng đáng quý vậy ôi ứng án. Phương Tây bắc chẳng đáng quý vậy ôi minh đường.

Kén chọn hướng huyệt

 

Ông Cố Quản nói rằng: Phương đông nam chẳng đáng quý vậy ôi ứng án. Phương Tây bắc chẳng đáng quý vậy ôi minhđường.

Xuất ở luận hướng.

Kinh rằng Càn Khảm Cấn, ba cửa nên đóng kỹ, Chấn Tốn Ly Khôn Đoài năm ngõ thường mở không.

Xuất luận huyệt hướng.

Ông Cố Quản nói rằng:

Luận án sơn

Xuất ở luận sa pháp

Án ngang thuận giữ được mình

Giữ mình chẳng quá khô vinh là thường.

Ông Liêu nói rằng: Long mạch rất hiếm là không có án sơn. Nếu không có án sơn thì áo cơm tất nhiên vất vả.

Xuất ở luận sa pháp.

Ông Cố Quản nói rằng: Huyệt thì phải rất cần có án, cũng như người ta ngồi thì phải có ghế, nên gần mà chẳng nên xa lắm, nếu xa lắm thì phải nên cao, mà gần thì thấp cũng được. Ví bằng gần mà cao quá ức át, xa mà thấp quá đãng địch đi, đều là những thế không hợp cách vậy.

Xuất ở luận sa pháp. Cho nên nói rằng:

Tốt mà xa quá than ôi,

Chẳng hay cứu được nước nôi ở gần.

Lại nói rằng: Tuy rằng có chầu về mà xa quá thì chẳng bằng gần mà án tuyệt hẳn hoi.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®