tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Bát Môn đại độn luận

Cập nhật : 05/07/2014
Bát môn vốn là bát quái biến ra khỏi thuận hành mỗi cung mỗi vị,..BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN LUẬN

 

          Bát môn vốn là bát quái biến ra khỏi thuận hành mỗi cung mỗi vị, tại khảm thuận hành là Hưu sinh thương đổ cảnh tử kinh khai.

  

  1.            Hưu lại Khảm
  2.      Sinh tại Cấn
  3.     Thương tại Chấn
  4.     Đổ tại Tốn
  5.     Cảnh tại Ly
  6.     Tử tại Khôn
  7.     Kinh tại Đoài
  8.     Khai tại Càn .
    Đặc trưng của bát môn cho khỏi lầm lạc các môn độn khác.Nếu theo Can Chi, ngũ hành bái quái thì xem Bát môn rất dễ. 
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®