tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Chiếm bệnh

Cập nhật : 05/07/2014
Sinh môn chẳng thác đâu là Thương môn mắc oan nào qua bệnh này Đổ môn bệnh chẳng thác rày Cảnh môn bệnh ấy mai này an lành

 

CHIẾM BỆNH

                                    Này đoan chiếm bệnh càng mầu

                             Hưu môn đoán thác lòng sầu thiết tha

Sinh môn chẳng thác đâu là

Thương môn mắc oan nào qua bệnh này

Đổ môn bệnh chẳng thác rày

Cảnh môn bệnh ấy mai này an lành

Tử môn khó tim trường sinh

Đầu ông Biển Thước của mình chẳng sao

Kinh môn bệnh trọng nguy nga

Mà gặp người của cũng qua bệnh này

Khai môn cửa ấy tốt thay

Bệnh một đôi ngày thang thuốc lại an

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®