tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem người đi xa

Cập nhật : 05/07/2014
Này là cầu sự đã cùng Kẻ còn hành viễn cát hung chưa tàng Ø Hưu môn còn trở nhiều đường Ø Sinh môn vô sự bình an mà về


CHIẾM VIỄN HÀNH HÀ NHƯ


(Xem người đi xa
)


                                               Này là cầu sự đã cùng

           Kẻ còn hành viễn cát hung chưa tàng

Ø     Hưu môn còn trở nhiều đường

Ø     Sinh môn vô sự bình an mà về

Ø     Thương môn còn trở nhiều bề

Ø     Đổ môn gặp phải gian nguy giữa đường

Ø     Cảnh môn lòng đến vội vàng

Ø     Tử môn còn biệt xa dần chẳng sai

Ø     Kinh môn tin tức chưa tường

Ø     Khai môn về đến quê hương gần nhà

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®