tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Lục thú

Cập nhật : 05/07/2014
Thanh Long thuộc Mộc Ø Chu tước thuộc Hoả Ø Câu trận Đằng xà thuộc Thổ Ø Bạch hổ thuộc Kim Ø Huyền vũ thuộc Thuỷ.

LỤC THÚ

 

Ø    Thanh Long thuộc Mộc

Ø    Chu tước thuộc Hoả

Ø     Câu trận Đằng xà thuộc Thổ

Ø     Bạch hổ thuộc Kim

Ø     Huyền vũ thuộc Thuỷ.

v     Đọc thế này:

Ø    Giáp Ất Thanh Long

Ø     Bính Đinh Chu tước

Ø     MậuCâu trận

Ø     Kỷ Đằng xà

Ø     Canh Tân Bạch hổ

Ø    Nhâm Quý Huyền vũ.

v Trang quẻ xong rồi như ngày nay gặp ngày:

ü         Giáp hay là ngày Ất thì biên Thanh Long tại sơ hào.

ü         Chu tước nhị hào

ü         Câu trận tam hào Đằng xà tứ hào

ü         Bạch hổ ngọ hào

ü         Huyền vũ lục hào, là đủ 6 hào.

v  Thí dụ ngày Mậu Thân xem quẻ biên:

§  Câu trận tại sơ hào

§   Đằng xà biên nhì hào, đánh tới lục hào nhằm Chu tước, đánh thử thì đúng, kể từ bài số 14, tới số 23 đọc thuộc lòng trong 10 bài trước, sau cho nhuần nhã như thầy chùa tụng kinh gõ mõ thì gieo tiền trang quẻ mới được. Còn phú đoán quẻ sau đọc cũng được không gấp gì, nghề nó dạy nghề, . Quẻ Dịch gốc của ông Chu Văn Vương viết ra xem quẻ thật rất linh hiển đúng lắm, hay vô cùng. Trong sách nho có nói: "Vô dịch bất thành" ai làm thầy thuốc cũng nên học quý lắm, chữa bệnh biết chết sống chẳng sai, người ốm xem biết lâu khỏi hay chóng khỏi dám kỳ quyết xem cầu tài có tài hay không có, xem cầu quan thi cử trần nhận kiện thưa biết đao thất, xem học đạo cho thuộc rồi có tôi giúp cho một thời gian sẽ thành thạo.

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®