tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Bốn mùa vượng,tướng,tử,tù,hưu

Cập nhật : 05/07/2014
Xuân: Mộc vượng, Hoả tướng, Thổ tử, Kim tù, Thuỷ hưu 2. Hạ: Hoả vượng, Thổ tướng, Kim tử, Thuỷ tù, Mộc hưu

 

BỐN MÙA: VƯỢNG, TƯỚNG, TỬ, TÙ, HƯU

1.     Xuân: Mộc vượng, Hoả tướng, Thổ tử, Kim tù, Thuỷ hưu

2.     Hạ: Hoả vượng, Thổ tướng, Kim tử, Thuỷ tù, Mộc hưu

3.     Thu: Kim vượng, Thuỷ tướng, Mộc tử, Hoả tù, Thổ hưu

4.     Đông: Thuỷ vượng, Mộc tướng, Hoả tử, Thổ tù, Kim hưu

Ø     Mùa Xuân: Tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba thì tháng Giêng tháng Hai thuộc Mộc, tháng Ba thuộc Thổ.

Ø     Mùa Hạ: Tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, thì tháng Tư, tháng Năm thuộc Hoả, tháng Sáu thuộc Thổ.

Ø     Mùa Thu: Tháng Bảy, tháng Tám, Chín thì tháng Bảy, tháng Tám thuộc Kim; tháng Chín thuộc Thổ.

Ø     Mùa Đông: Tháng Mười, tháng Mười một, tháng Chạp thì tháng Mười, tháng Mười một thuộc Thuỷ, tháng Chạp thuộc Thổ.

Ø     Tháng Giêng là Dần

Ø     Tháng Hai là Mão

Ø     Tháng Ba là Thìn

Ø     Tháng Tư là Tỵ

Ø     Tháng Năm là Ngọ

Ø     Tháng Sáu là Mùi

Ø     Tháng Bảy là Thân

Ø     Tháng Tám là Dậu

Ø     Tháng Chín là Tuất

Ø     Tháng Mười là Hợi

Ø     Tháng Mười một là Tý

Ø     Tháng Chạp là Sửu.

 

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®