tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Tuần trung,không vong,chân không

Cập nhật : 05/07/2014
Giáp Tý tuần trung Tuất Hợi không 2. Giáp Tuất, tuần trung Thân Dậu không 3. Giáp Thân, tuần trung Ngọ Mùi không 4. Giáp Ngọ tuần trung Thìn Tỵ không 5. Giáp Thìn tuần trung Dần Mão không

TUẦN TRUNG KHÔNG VONG VÀ CHÂN KHÔNG

 

1.     Giáp Tý tuần trung Tuất Hợi không

2.      Giáp Tuất, tuần trung Thân Dậu không

3.      Giáp Thân, tuần trung Ngọ Mùi không

4.      Giáp Ngọ tuần trung Thìn Tỵ không

5.      Giáp Thìn tuần trung Dần Mão không

6.      Giáp Dần tuần trung Tý Sửu không.

 Như ngày đó chiếm quẻ, gặp trong tuần Giáp Tý, tới Quý Dậu trong 10 ngày đó bất kỳ ngày nào thì hào Tuất hào Hợi nó làm tuần không là xấu.

          Chân không là mùa:

1.     Mùa Xuân vào Thổ

2.      Hạ vào Kim

3.      Thu vào Mộc

4.     Đông vào Hoả.

 Như chiếm quẻ gặp mùa đó tháng đó là hào quẻ phải Chân không, xấu lắm.

 

 

Pháp Sư
Trần ngọc Kiệm
Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Chuyên gia phong thuỷ

Tel : 0913290384
Homepage:baolavansu.com
Email:baolavansu@ymail.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®